fbpx

Kroz konflikte se raste.

Iako većina ljudi nastoji da izbegne konfliktne ljude i situacije, bilo iz razloga što im predstavljaju nepotreban stres, što žele da njihov ego i stavovi prođu neizazvani, ili što nemaju dovoljno samopouzdanja da se suprotstave oprečnom mišljenju, sukobljavanja su neminovan činilac ličnog i interpersonalnog rasta.

Kada bi vam sve bilo u redu i kada biste uvek bili u pravu, nikada nigde ne biste otišli, čak ni u sebe.
Razumevanje sveta se produbljuje saznanjima koja prevazilaze naše granice spoznaje, a samosvest kroz razumevanje toga kakve situacije i ponašanja vas provociraju.

Bilo da zapadnete u konfliktnu situaciju kući ili na poslu, postoje veštine koje omogućavaju da iz nje izađete bolji no što ste u nju ušli.
Bolji kao osoba, bolji kao partner, bolji kao član porodice, prijatelj, zaposleni ili poslodavac.

Postoji nekoliko kamena temeljaca u postavljanju i asertivnoj komunikaciji. Možda ćete pomisliti kako za njih već znate ili kako se podrazumevaju, ali želim da porazmislite i o tome koliko često ih zapravo pravilno primenjujete.

1. Aktivno slušanje

Potrudi se da ćutiš dok druga osoba govori, i prikupi sve značajne informacije o njenim mišljenjima, stavovima i osećanjima povezanim sa pitanjem sukoba.
Znam niz ljudi koji formira sud pre no što sasluša i reaguje pre no što shvati je li uopšte bilo potrebe za time. Nekada sam i sama jedna od tih ljudi.
Neke osobe su nagonski kontraši i smatraju da je vaše mišljenje netačno, oprečno ili inferiorno njihovom, još pre no što ste ga izgovorili. Ovu potrebu za natecanjem valja prevazići ukoliko želimo da gradimo odnose. Takođe, češće nas isprovocira nečiji ton, nego sadržaj njegove poruke. Ljudi pogrešno boje svoj glas kada su uzbuđeni, ugroženi ili isprovocirani. Tim se više treba obuzdati kako bismo saslušali poruku do kraja.
Veština aktivnog slušanja podrazumeva i slobodu da pravovremeno postavite pitanje ukoliko vam nije jasno šta je sagovornik želeo da kaže, koja je poenta izlaganja ili njegov cilj.

2. Emocionalna inteligencija

Razvij sposobnost da pravilno čitaš i razumeš kako svoje, tako i tuđe emocije.
U razrešavanju konflikata je ovo pogotovo važno jer sprečava eskalaciju i nepotrebno nanošenje uvreda i emotivnih ozleda.
Ukoliko umeš smisleno da interpretiraš sagovornikova osećanja, lakše je komunicirati sa njima bez provokacije. Ako možeš da umanjiš frustraciju i bes u konfliktu, svi će biti voljniji da naprave kompromis i dođu do zajedničkog rešenja, jer ih loše emocije neće sabotirati u tome. Ukoliko umeš smisleno da interpretiraš svoja osećanja, moći ćeš bolje da iskontrolišeš svoje reakcije i jasnije postaviš svoje potrebe i ciljeve, i sebi i sagovorniku.

3. Strpljenje

Jedno od težih, pogotovo za nas nestrpljive.
Da bi se stvari funkcionalno i finalno razrešile često je potrebno vreme. Funkcionalno znači tako da su sve strane zadovoljne, a finalno da se konflikt iznova ne otvara kada god se ukaže prilika ili se javi situacija koja podseća na prvobitnu.
Ljudi ne vole da priznaju da greše, i zato istrajavaju u svom stavu dok se ne pokaže da su u pravu ili eksplicitno ne dokaže da nisu. Konflikti se češće odužuju zbog umešanih emocija i ega, i morate biti strpljivi čak i kada je rešenje očigledno. Morate dati prostora i drugima da dođu do njega ili ga prihvate. Morate saslušati svakoga i odmeriti sve argumente jednako.
I kada je odgovor vama jasan i očigledan, prebrzo rešavanje može dovesti do toga da se svi uključeni ne osete uvaženo i da konflikt iznova eskalira. Smognite svu snagu, duboko udahnite i sačekajte, saslušajte, pa zaključite. Vreme koje ćete odvojiti u tom trenutku da sve uključite u proces donošenja odluka može vas spasiti ozbiljne glavobolje kasnije.

4. Nepristrasnost

Konflikti su ponekada posebno teški jer se retko zadržavaju na temi sukoba.
Češće bivaju inicijalna kapisla koja vaskrsava sve prethodne zamerke i nerešene situacije iz odnosa. Ljudi dugo pamte nanesenu im nepravdu, bez obzira na to je li ona realna ili umišljena. Istorijska tenzija prikupljena u odnosu time sprečava rešavanje aktuelnog problema. Nakupljene pristrasnosti iskreću logiku i pomeraju fokus u stranu.
U ovakvim situacijama značajno je razdvojiti situaciju od osobe. Nastojte da ne posmatrate konflikt kao produžetak osobe i njenih karakteristika, već kao zasebno pitanje i usmerite energiju na nalaženje srednjeg tla. Možda u datom trenutku ne možete razrešiti problematiku odnosa, ali verovatno možete problematiku situacije.

5. Pozitivnost

Kako bi rešio konflikt, moraš da želiš da ga rešiš.
Pravilan stav je neophodan kako biste izneli situaciju do kraja i istrajali uprkos neprijatnostima. Nevoljno prihvatanje kompromisa ne motiviše učesnike da ostanu pri svojoj reči – štaviše, češće daje izgovor za izbegavanje nošenja sa konfliktom.
Pozitivan stav prema rešavanju problema može podstaći druge učesnike da se više potrude. Ukoliko u samopreispitivanju otkriješ da zapravo ni ne želiš da rešiš konflikt, onda treba da preispitaš svoje potrebe i mogućnosti koje ti ostanak u problemu pruža.

6. Otvorena komunikacija

Budi iskren u svojim namerama i otvoren u svojim rečima.
Jasan kanal komunikacije predstavlja most između dve osobe. Ukoliko se na pravilan način pristupi konfliktu, on može dovesti do produbljivanja i jačanja odnosa. Govori šta ti je na umu i iskazuj šta ti je na srcu, samo to čini uljudno i pribrano. Kada god možeš.
A kada ne možeš, posegni za nekom od tehnika za rešavanje konflikata. Ove veštine se uče na komunikacijskim edukacijama, a vežbaju na dnevnoj bazi kada god se ukaže prilika.

Niko ne nauči da se kontroliše i nosi sa neprijatnostima preko noći, ali onaj ko radi na tome tako da je iskren i prema sebi i prema drugima, ima šansu da ovlada sobom.
Morate vladati sobom, da biste vladali drugima. Ukoliko uopšte imate potrebu da vladate…

Prevazilaženje potrebe da se uvek pobedi i bude glavni, značajan je odraz sazrevanja… Neko samo do toga stigne ranije, neko kasnije, a neko nikad.

Andrea Čontoš

Više o predstojećim edukacijama možete saznati ovde:

https://brainfactory.rs/dogadjaji/

UMETNOST DOKOLICE ILI DOSADA

Obožavam da se dosađujem, ali dosadu ne razumem najbolje. Rad i konstantna zauzetost su precenjeni danas. Rogobatna zaostavština komunističkog i kapitalističkog društva gde vrediš koliko radiš, a ne koliko jesi. Ukoliko nemaš puno vremena da zastaneš, istražiš i...

BENEFITI ČITANJA

Verujem da su ljudi kao knjige. Nekima se sadžaj jasno vidi sa korica, a neke je potrebno pažljivo iščitavati više puta kako bi se dokučili svi slojevi značenja.I kao što je svaka osoba svet za sebe, tako je i svaka knjiga jedinstvena. Ima svoju svrhu i ulogu. Nećete...

KO UPRAVLJA TVOJIM PONAŠANJEM?

Zašto se nekada ponašam iracionalno?  Zašto donosim odluke zbog kojih kasnije žalim i pitam se kako su mi ikada mogle delovati logično?  Koliko puta u danu me zaposedaju nerazumne misli, emocije ili ideje?  Zašto mi se raspoloženje menja samo od sebe? Odgovor na sva...

KAKO DA ONO ŠTO POŽELIŠ ZA NOVU GODINU ZAPRAVO I OSTVARIŠ?

Praznici obiluju nabojem potencijalne energije.Obećanjem novog početka.Žurbom da sve stvari privedemo kraju.Željom da nam se u narednoj godini svi snovi ostvare.Zato je ovo pravo vreme za postavljanje ciljeva... To je zapravo sličan ritual kao pisanje pisma Deda Mrazu...

HIJERARHIJA POTREBA

Šta je hijerarhija potreba? Mi jesmo jedinstveni. I kao vrsta, i kao pojedinci. Kao vrsta imamo nivo svesti kome je potrebno više od pukog postojanja, a kao jedinke svako poseduje lične vizije i težnje. Ipak, delimo mnoge karakteristike i potrebe sa drugim živim...

RAZLIKA IZMEĐU KOGNITIVNE I EMOTIVNE EMPATIJE

Ne moramo saosećati sa nekime da bismo ga razumeli.
Postoji više tipova empatije…

10 NAČINA DA POSTAVIŠ I ODRŽIŠ ZDRAVE LIČNE GRANICE

Mnogi ljudi su svesni termina „lične granice“, ali ne znaju šta on tačno predstavlja. Lična granica je linija koja razdvaja mene od tebe i moje potrebe od tvojih. Možemo je zamisliti kao imaginarnu granicu ili zid namenjen tome da zadrži ljude sa druge strane. Ipak,...

ČITANJE MISLI IZ UGLA NAUKE

„Čitanje misli“ merenjem moždane aktivnosti Ideja da su kognitivne aktivnosti predstavljene podeljenom i lociranom aktivnošću u mozgu povlači sobom interesantno pitanje: Da li je moguće odrediti šta osoba vidi, o čemu razmišlja ili čega se priseća merenjem aktivnosti...

ZONA KOMFORA

Došle su detinje godine sveta. Nažalost, ne iz ugla nevinosti i čistote, već iz ugla infantilnog hedonizma. Svi želimo sve. Odmah, molim vas. Krojimo svoje dane i živote kroz težnju ka izbegavanju neprijatnosti i sticanju što veće prijatnosti. Osnovni biološki...

5 NAČINA DA PROMENITE NAVIKE

Kako funkcionišu navike? Zvoni sat. Kroz san ti se pomalja spoznaja da je ponedeljak i da treba da ustaneš. Samo još malo... Odlažeš zvonjavu alarma neki put previše i ustaješ iz kreveta kada tračak panike počinje da preti kašnjenjem na posao. Oblačiš unapred...