fbpx

KOGNITIVNE I EMOCIONALNE KOMPETENCIJE

Umeće razmišljanja

Umeće razmišljanja je program koji vam pomaže da razvijete potpuniju i delotvorniju sposobnost razmišljanja putem naučnih dostignuća neurobiologije i kognitivne psihologije. Optimizovaćete percepciju, fokus i logiku i postati uspešniji i pronicljiviji kako u svakodnevnom funkcionisanju, tako i u poslovnom okruženju.

Zašto je umeće razmišljanja bitno?

Bolja percepcija, dublji fokus i jasnija logika čine razliku u svemu što radite. Brže profesionalno napredovanje, kvalitetniji međuljudski odnosi i bolja lična efikasnost su rezultat razvijenog misaonog procesa.
Digitalna revolucija i masovna upotreba interneta doneli su preplavljenost podacima sa kojom naš mozak mora da se izbori na dnevnoj bazi. Preopterećenost pažnje i percepcije rezultuje u poteškoći da se usredsredimo i osećaju konstantnog pozadinskog šuma i nemira. Kada fokus i zapažanje ne rade kako treba, logika i odlučivanje bivaju automatski degradirani. Zato moramo naučiti da negujemo svoje mentalne resurse i zaštititi se od neželjenih upliva. Pravilna selekcija i filtriranje podataka postali su bitnji nego ikad. Svaki put kada pravimo izbor u životu njegova uspešnost direktno zavisi od trezvenosti našeg razmišljanja.

Umeće razmišljanja je prvi i jedinstveni neuronaučni pristup na balkanskom tržištu koji se bavi unapređenjem celokupnog procesa razmišljanja.
Kako bi bilo kada bismo zaista mogli da razmišljamo kao Šerlok? Ljudi efikasniji na mislima su upečatljiviji na delu. Budite uvek misaono korak ispred drugih!

Teme koje se obrađuju na edukacijama su:

 • Percepcija – naučićete kako da razvijate svoja čula i sposobnost zapažanja detalja

 • Vizuelna inteligencija – steći ćete bolju vizuelnu memoriju i veću svest o okruženju

 • Koncentracija i fokus – produbićete svoj kapacitet pažnje i fokusa

 • Logika – savladaćete deduktivno i induktivno rezonovanje i shvatiti kada ih treba koristiti

 • Svesno i intuitivno mišljenje – razumećete čemu služe različiti tipovi mišljenja i kako ih razlikovati

 • Donošenje odluka – usvojićete pravilnu strategiju za donošenje odluka

 • Formiranje navika – naučićete kako funkcioniše proces usvajanja konstruktivnih i redukcije štetnih navika

 • Regulacija stresa – umećete da regulišete stres na fiziološkom i psihološkom nivou
 • Upravljanje emocijama – pravilno razumevanje emocija, adekvatni i neadekvatni emotivni odgovori i načini izražavanja osećanja

Kome je namenjena edukacija?

 • Firmama koje žele da razviju perceptivnost, fokus, logiku i fleksibilnost razmišljanja svojih zaposlenih
 • Profesionalcima koji teže da povećaju svoju kompetentnost u situacijama kada su opažanje detalja i brzina reakcije bitni
 • Studentima i mladim zaposlenima koji žele intelektualnu prednost u razvoju karijere
 • Onima koji uživaju da sebe intelektualno izazivaju i osećaju da mentalno i emotivno mogu više
 • Svakome ko teži ličnom i profesionalnom razvoju

Ciljevi i benefiti edukacije:

 • Unapređenje svih faza procesa razmišljanja
 • Produbljivanje sposobnosti detektovanja i prikupljanja podataka
 • Razvoj pažnje i fokusiranosti
 • Vladanje zdravom logikom i argumentacijom
 • Optimizacija brzine i efikasnosti rezonovanja
 • Povećanje mentalne fleksibilnosti
 • Usvajanje zdravih mentalnih navika
 • Regulacija stresa i emocija

Kako je organizovana edukacija?

 • Edukacija se uživo realizuje u vidu seminara, dok se online održava u formi tematskih radionica
 • Moguća je organizacija jednodnevnog ili dvodnevnog in-house seminara prilagođenog ciljevima i potrebama firme
 • Program vežbanja – pored pohađanja edukacije, potrebno je ispoštovati program vežbanja radi formiranja navike i potpunog integrisanja stečenih znanja u svakodnevno funkcionisanje
 • Sertifikat – potvrda o završenoj edukaciji koja se može priključiti u CV

Česta pitanja na koja umeće razmišljanja daje odgovor:

 • Šta je…
  • razmišljanje?
  • pažnja?
  • rezonovanje?
  • emocija?
  • svest?

  Kako da…

  • bolje zapažam stvari?
  • imam bolju koncentraciju?
  • imam više samokontrole?
  • razvijem logiku i argumentaciju?
  • efikasnije donosim odluke?

  Zašto…

  • mi slabi pažnja?
  • slabo primećujem stvari u okruženju?
  • traćim toliko vremena na internetu i socijalnim mrežama?
  • nekada razmišljam iracionalno?
  • mi je teško da promenim svoje navike?
  • često pravim logičke greške?
  • sam sebe sabotiram?
  • ćesto osećam stres?
  • loše regulišem svoje emocije?

Dostupne radionice:

VIZUELNA INTELIGENCIJA I KREATIVNO MIŠLJENJE
 • Razvoj percepcije – kako procesiramo informacije i kako se izoštrava percepcija;
 • Jačanje pažnje i fokusa – koji tipovi pažnje postoje i kako se vežba fokus;
 • Uticaj preplavljenosti podacima na mozak – kako moderne tehnologije oblikuju naše mentalne resurse i kako izbalansirati negativan uticaj prevelike količine podataka na dnevnoj bazi;
 • Vizuelna analiza i kreativno mišljenje – razumevanje šire slike i detalja i različite perspektive pri sagledavanju situacija, procenjivanju, donošenju odluka i generisanju ideja;
 • Razlikovanje činjenica od mišljenja – šta su i kako se komuniciraju činjenice, a kako mišljenja;
 • Kritičko mišljenje – razvoj kritičkog stava i sposobnost postavljanja pravih pitanja radi formiranja pravilnih procena i zaključaka.

Cilj radionice: Unapređenje sposobnosti zapažanja, jačanje pažnje i razlikovanje  činjenica od mišljenja radi efikasnije komunikacije, formiranja zdravog kritičkog mišljenja i pravilnih procena i zaključaka.

EMOTIVNA REZILIJENTNOST I OTPORNOST NA STRES
 • Neurofiziologija stresa – koje vrste stresa postoje i kakva im je fiziološka uloga;
 • Kako se nositi sa promenama – razmatranje toga zašto su promene, iako su jedina konstanta života, toliko stresne i kako im možemo drugačije pristupiti;
 • Izazovne situacije – kako izaći na kraj sa izazovima sa manje stresa i frustracije, i preduprediti anksioznost i depresiju;
 • Stres kao svakodnevnica – tehnike za svesnu regulaciju i umanjenje dnevnog nivoa stresa;
 • Upravljanje emocijama – pravilno razumevanje emocija, adekvatni i neadekvatni emotivni odgovori i načini izražavanja osećanja;
 • Emotivna rezilijentnost – mehanizmi za jačanje emotivnih resursa i izgradnja otpornosti;
 • Prevencija burnout-a, anksioznosti i depresije – pravilna nega mentalnog zdravlja u svrhu predupređivanja sindroma pregorevanja, anksioznosti i depresije.

Cilj radionice: Razvoj višeg nivoa emotivne otpornosti i sposobnosti da se adekvatno nosimo sa promenama. Svesno regulisanje fiziološkog i psihološkog nivoa stresa u svakodnevnom funkcionisanju i predupređivanje sindroma burnout-a, anksioznosti ili depresije.

NEUROBIOLOGIJA SREĆE I MENTALNA REZILIJENTNOST
 • Neurofiziologija sreće i zadovoljstva – uloga sreće u životu i poslu i svesno podsticanje motivacije i zadovoljstva;
 • Povećanje produktivnosti – ponašajne rutine za pospešivanje
  svakodnevne produktivnosti;
 • Definisanje lične i radne etike – značaj osećaja svrhe;
 • Mentalni stav i kreativno mišljenje – promena perspektive pri rešavanju problema i kreativno iznalaženje rešenja;
 • Poslovno-privatna barijera – razgraničavanje privatnog od
  poslovnog života i očuvanje barijere zarad mentalne bezbednosti;
 • Mentalna stabilnost – aktivacija parasimpatičkog nervnog sistema;
 • Socijalna odgovornost – relacija lične odgovornosti i kolektivne sreće.

Cilj radionice: Podizanje nivoa generalne sreće, motivacije i produktivnnosti u svakodnevnom funkcionisanju posredstvom neurofizioloških i psiholoških alata. Značaj mentalne higijene i psihičke stabilnosti u podsticanju kreativnosti i saradnje zaposlenih.

Pošaljite upit o edukaciji:

11 + 14 =

Kontakt informacije

office@brainfactory.rs

Kontaktirajte autora

andrea.contos@brainfactory.rs

Edukacije - prijava

edukacije@brainfactory.rs

Kontakt telefon

+381 63 132 57 92