fbpx

KOMUNIKACIJSKE, BIHEVIORALNE I SOCIJALNE KOMPETENCIJE

Umeće komunikacije

Umeće komunikacije je program koji vam pokazuje kako da razumete ljudsko ponašanje i kako da savladate alate verbalne i neverbalne komunikacije da biste postigli rezultate koje želite na svim poljima života.

Zašto je umeće komunikacije bitno?

Umeće dobre komunikacije i uspešni obrasci ponašanja su osnov kvalitetnih međuljudskih i poslovnih odnosa.

Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima. Neutralna razmena ne postoji – ljudi se nakon kontakta sa vama osećaju ili bolje ili gore.

Veština postavljanja pitanja, sposobnost pregovaranja i umeće pravilnog izražavanja, se poput efektnog javnog nastupa uče. Pravilan stav često govori i više od reči, a uspešni obrasci ponašanja se razvijaju. Kultura komunikacije omogućava kvalitetniji razvoj poslovnog i privatnog života.

Jedinstvenost programa „Umeće komunikacije“ na tržištu je u tome što se temelji na nauci o ponašanju i integriše više psiholoških pravaca, pružajući vam jedinstven uvid, alate i strategije za razvoj željenog ponašanja i vešte komunikacije.

Teme koje se obrađuju na edukaciji su:

 • Obrasci ponašanja – saznaćete kako funkcioniše i kako se oblikuje ponašanje

 • Govor tela – interpretiraćete govor tela i postati spretni u prenošenju pravog utiska

 • Govorni obrasci – ovladaćete komunikacijskim obrascima namenjenim iskazivanju stavova i namera, kao i veštinom pregovaranja i uticaja

 • Prezentacione veštine –usvojićete bazične alate javnog govora

 • Funkcionisanje uma – shvatićete kako ljudski um funkcioniše i kako se na njega može uticati

 • Emocionalna inteligencija – naučićete da raspoznajete osnovne emocije i adekvatno iskažete svoje emocionalne potrebe

Kome je namenjen program?

 • Profesionalcima koji žele da usavrše komunikacijske veštine;
 • Menadžerima, HR koordinatorima i zaposlenima u sektoru rada sa ljudima, prodavcima i zaposlenima u PR-u i marketingu;
 • Studentima i srednjoškolcima koji žele da postanu kompetentniji na tržištu rada;
 • Svakome ko teži većem ličnom i profesionalnom uspehu.

Ciljevi i benefiti programa:

 • Unapređenje komunikacije
 • Oblikovanje ponašanja
 • Pravilno izražavanje stavova, namera, emocija i ciljeva
 • Samopouzdaniji javni nastup
 • Bolje procenjivanje ljudi i situacija
 • Sposobnost pregovaranja

Kako je organizovan program?

 • Edukacija se uživo realizuje u vidu vikend seminara u trajanju od 12 sati (6 sati po danu), dok se online održava kroz 4 Zoom radinoce u trajanju od po 3 sata;
 • Po odslušanom osnovnom nivou edukacije, otvara se mogućnost pohađanja naprednog nivoa gde se date veštine produbljuju;
 • Pristup snimcima i podrška mentora su dostupni tokom trajanja online programa;
 • Postoji mogućnost organizovanja in-house seminara poslovne komunikacije prilagođenog ciljevima i potrebama firme;
 • Program vežbanja – pored pohađanja edukacije, potrebno je ispoštovati program vežbanja radi potpunog integrisanja stečenih znanja u svakodnevno funkcionisanje;
 • Sertifikat – potvrda o završenoj edukaciji koja se može priključiti u CV.

Česta pitanja na koja umeće komunikacije daje odgovor:

 • Šta je…
  • komunikacija?
  • biheviorizam?
  • socijalna inteligencija?

  Kako da…

  • ostvarim uspešnije veze?
  • steknem samopouzdanje?
  • promenim svoje ponašanje?
  • prepoznam govor tela?
  • savladam strah od javnog nastupa?
  • postanem uspešniji u onome što radim?
  • izrazim svoje potrebe?
  • kažem “ne”?
  • razumem emocije?
  • priđem nekome?

  Zašto…

  • me ljudi često pogrešno razumeju?
  • toliko brinem o tome šta drugi misle?
  • se nekada ponašam sasvim nerazumno?
  • loše procenjujem ljude?
  • imam poteškoće da se uklopim u kolektiv?

Osnovni nivo programa “Umeće komunikacije”:

PRINCIPI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE
 • Zakoni i principi komunikacije – modeli i alati koji predstavljaju bazu komunikacije;
 • Komunikacijski tipovi i stilovi – koji maniri komunikacije postoje i kako se prepoznaju;
 • Komunikacija i percepcija – kako različiti profili ličnosti procesiraju informacije;
 • Verbalni obrasci – osnovne pravilnosti i metode izražavanja;
 • Osnove govora tela – bazična analiza i procena govora tela.

Cilj radionice: Naučićete kako verbalna i neverbalna komunikacija funkcioniše i kako da bolje ovladate njome.

ASERTIVNA KOMUNIKACIJA I REŠAVANJE KONFLIKATA
 • Razvoj asertivne komunikacije – sposobnost iskazivanja sopstvenog uz poštovanje tuđeg mišljenja;
 • Kultura feedback-a – tehnike konstruktivnog upućivanja i prihvatanja povratne informacije;
 • Interakcija sa teškim sagovornicima – kako se postaviti u odnosu na zahtevne i nesaradljive sagovornike;
 • 5 strategija za nošenje sa konfliktima – kako različiti profili ličnosti reaguju na konfliktne situacije;
 • Veštine rešavanja konflikata – tehnike i metode razrešavanja konflikata.

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da primite i uputite konstruktivnu kritiku, iskažete svoje potrebe na otvoren način i odbijete neželjene zahteve. Naučićete kako da se pravilno postavite prema teškim sagovornicima i razrešite potencijalne sukobe.

VEŠTINE UTICAJA I PREGOVARANJA
 • Veština uticaja – jezički obrasci uticaja i sposobnost (pre)usmeravanja toka komunikacije, pravilnosti i metode uticajnog izražavanja;
 • Donošenje odluka – upotreba principa po kojima ljudi donose odluke;
 • Modifikacija ponašanja – razumevanje potreba koje vode ljudsko ponašanje i način njihovog usmeravanja i oblikovanja;
 • 6 principa ubeđivanja – pristupi za realizaciju ličnih i društvenih interesa;
 • Tehnike pregovaranja – strategije za postizanje dogovora.

Cilj radionice: Unapredićete sposobnost vršenja uticaja, oblikovanja ponašanja sagovornika i postizanja željenih rezultata u pregovorima.

PSIHOLOGIJA USPEHA
 • Formula uspeha – šta je uspeh, koji su njegovi činioci i koje veštine iziskuje;
 • Programiranje ciljeva – kako se pravilno definišu i programiraju ciljevi;
 • Motivacioni programi – kako pokrenuti sebe i druge na akciju;
 • Usvajanje razvojnog mentalnog stava – kako se postaviti u odnosu na uspeh i nositi sa neuspehom;
 • Afirmativno razmišljanje i samopouzdanje – povezanost misli, emocija i fiziologije i njihov uticaj na oblikovanje ponašanja i komunikacije.

Cilj radionice: Usvojićete naučno dokazane pristupe za postavljanje i ostvarivanje ciljeva i podizanje nivoa motivacije i produktivnosti pri dnevnim zadacima. Razvićete adekvatno postavljanje prema uspehu i nošenje sa neuspehom i samopouzdan stav pri komunikaciji.

Napredni nivo programa “Umeće komunikacije”:

BIHEVIORALNA FORENZIKA
 • Analiza govora tela – prepoznavanje gestova i procena sagovornika;
 • Facijalne ekspresije – kako se razaznaju osnovne kategorije emocija kodirane na licu;
 • Psihologija laganja – signali laganja i razlikovanje laži od istine;
 • Postavljanje pitanja i usmeravanje konverzacije – sposobnost analize i (pre)usmeravanja razgovora;
 • Napredni verbalni obrasci – pravilnosti i metode uticajnog izražavanja.

Cilj radionice: Naučićete kako da čitate govor tela i izaze lica, procenjujete sagovornike i signale potencijalne obmane i utičete na tok konverzacije.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA
 • Razumevanje i identifikacija emocija – pravilno imenovanje i uvid u funkcionisanje emocija;
 • Pravilno ispoljavanje emocija – adekvatni i neadekvatni načini izražavanja osećanja;
 • Tipovi emocionalnog vezivanja – načini vezivanja za druge;
 • Upravljanje emocijama – mehanizmi za modifikovanje i nošenje sa različitim tipovima emocija;
 • Razvoj emocionalne inteligencije – produbljivanje samosvesti i empatije.

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da pravilno identifikujete emocije, da se lakše nosite sa njima i da ih u većoj meri podvedete pod svoju kontrolu. Naučićete da iskazujete osećanja na adekvatan način i produbiti empatiju i razumevanje drugih.

BIHEVIORALNI INŽENJERING
 • Ponašajni obrasci – raspoznavanje, upotreba i modifikacija ponašajnih obrazaca;
 • Formiranje i menjanje navika – usvajanje pozitivnih i prevazilaženje negativnih navika;
 • Sistem uverenja i vrednosti – povezanost misli, emocija i fiziologije i njihov uticaj na oblikovanje ponašanja;
 • Ustrojstvo i utilizacija ljudskih potreba – potrebe koje vode ljudsko ponašanje i kako se pomoću njih usmerava ponašanje u željenom pravcu.

Cilj radionice: Razumećete kako se ponašanje oblikuje, kako se prevazilaze nefunkcionalni obrasci i usvajaju konstruktivne navike. Naučićete šta pokreće ljude na različita ponašanja i kako se na njih može uticati.

SOCIJALNA INTELIGENCIJA
 • Partnerski odnosi – razlike u muškom i ženskom mozgu i potrebama;
 • 5 jezika ljubavi – kako različiti ljudi ispoljavaju ljubav i naklonost;
 • Aktivno slušanje – kako čuti sagovornika i negovati uvažavanje i razumevanje u odnosima;
 • Metakomunikacija – kako razgovarati o komunikaciji sa drugima;
 • Socijalna inteligencija – kako biti prijemčiva osoba, odabrati i formirati zdrave odnose u svim sferama života.

Cilj radionice: Izgradićete bolje razumevanje drugih, steći ćete veći kapacitet za ljubav i naučićete da formirate i održavate zdrave međuljudske odnose.

Dostupne radionice:

SOCIJALNE KOMPETENCIJE I FORMIRANJE ZDRAVIH ODNOSA
 • Emocionalna i socijalna inteligencija – umešnost u razumevanju emocija i vladanje socijalnim kompetencijama;
 • Tipovi emotivnog vezivanja – funkcionalni i nefunkcionalni načini formiranja i održavanja bliskosti;
 • Razvoj empatije  razvoj razumevanja i saosećanja u interakciji sa drugima u privatnom i poslovnom okruženju;
 • Tehnika aktivnog slušanja – kako pravilno čuti sagovornika i negovati uvažavanje u odnosima bez učitavanja sopstvenih želja i očekivanja;
 • Asertivnost – sposobnost otvorenog i taktičnog iskazivanja sopstvenog uz poštovanje tuđeg mišljenja;
 • Postavljanje zdravih ličnih granica – uspostavljanje granica u poslovnom i privatnom životu i odbijanje neželjenih zahteva;
 • Metakomunikacija – veština razgovora o komunikaciji samoj, diskutovanje o teškim temama i razrešavanje komunikacijskih problema.

Cilj radionice: Izgradnja socijalnih kompetencija, sticanje većeg kapaciteta za bliskost i razumevanje, formiranje i održavanje zdravih ličnih i profesionalnih odnosa.

PREZENTACIONE VEŠTINE I SAMOPOUZDANJE U KOMUNIKACIJI
 • Kako se ostavlja dobar prvi (i drugi) utisak – pravilno predstavljanje i upoznavanje sa sagovornikom;
 • Javni govor – metode izražavanja pri javnom izlaganju;
 • Prezentacione veštine – ispoljavanje neverbalnih signala samopouzdanja i govora tela pri javnom nastupu;
 • Verbalne pravilnosti – kako se formulišu jasne, razumljive i efektne poruke i prezentacije;
 • Uspostavljanje poverenja – kako ukazati sagovorniku da smo osoba od poverenja;
 • Formiranje zdravog samopouzdanja – usvajanje lagodnosti pri izražavanju, otvorenosti za učenje i pravog nivoa samopouzdanja u odnosu na zahteve situacije.

Cilj radionice: Izgradnja samopouzdanja u komunikaciji, ostavljanje dobrog prvog utiska i uspostavljanje poverenja. Prevazilaženje treme i ovladavanje prezentacionim veštinama.

EFEKTNA KOMUNIKACIJA I LIDERSTVO
 • Efektna komunikacija – tehnike za jasnu, konciznu i uspešnu razmenu ideja i informacija između pojedinaca i grupa;
 • Profesionalno ophođenje – pravilnosti poslovnog izražavanja, formalnog govora tela i prezentacionih veština;
 • Liderske sposobnosti – principi upravljanja ljudskim resursima i metode uspostavljanja autoriteta i poverenja;
 • Proaktivno slušanje – tehnike proaktivnog slušanja zarad uspostavljanja razumevanja i dvosmernosti u komunikaciji;
 • Upravljanje različitostima – integracija različitih profila, značaj razlika i izgradnja funkcionalnog tima;
 • Upravljanje krizama i konfliktima – veštine za razrešavanje nesporazuma i problematičnih situacija.

Cilj radionice: Postizanje jasnoće i autoriteta u komunikaciji, formiranje fleksibilnih timova i pravilno upravljanje ljudskim resursima.

Pošaljite upit o edukaciji:

10 + 9 =

Kontakt informacije

office@brainfactory.rs

Kontaktirajte autora

andrea.contos@brainfactory.rs

Edukacije - prijava

edukacije@brainfactory.rs

Kontakt telefon

+381 63 132 57 92