fbpx

Edukativni centar

BRAIN FACTORY

by Andrea Čontoš

 

Funkcionalno razmišljanje, efikasno učenje i vešta komunikacija su baza svake uspešne ličnosti.

Edukativni centar Brain factory formira svoje edukacije na osnovu naučnih dostignuća neurobiologije, kognitivne psihologije i biheviorizma. Kako naš mozak funkcioniše, kako razmišljamo i kako se ponašamo stavljeno je u funkciju Vašeg ličnog razvoja i poslovnog napretka.

Razvijajte svest, znanje i veštine sa nama i promenite sebe i svet oko sebe na bolje!

Knjiga

UMEĆE RAZMIŠLJANJA

Umeće razmišljanja Vas upućuje u sve faze razmišljanja počevši od percepcije, preko pažnje do logike, dajući Vam praktične savete i alate za unapređenje celokupnog misaonog procesa:

 • Percepcija
 • Pažnja i koncentracija
 • Logika i rezonovanje
 • Memorija
 • Sistem uverenja i vrednosti
 • Motivacija i akcija

Naučite da razmišljate kao Šerlok!

PROGRAMI

UMEĆE RAZMIŠLJANJA

Predstavlja program za razvoj i optimizaciju svih faza procesa razmišljanja. Umeće pravilnog razmišljanja je baza funkcionalnog delanja. Razmišljajte kao Šerlok!

Trening se bavi razvojem:

 • Percepcije i vizuelne inteligencije
 • Koncentracije
 • Logike – deduktivnog i induktivnog rezonovanja
 • Donošenja odluka
 • Formiranja navika

UMEĆE KOMUNIKACIJE

Predstavlja program za usavršavanje verbalne i neverbalne komunikacije i formiranje uspešnih obrazaca ponašanja. Umeće dobre komunikacije je osnov kvalitetnih međuljudskih i poslovnih odnosa!

Trening uključuje razvoj:

 • Govora tela
 • Jezičkih obrazaca
 • Prezentacionih veština
 • Emocionalne inteligencije
 • Obrazaca ponašanja

UMEĆE UČENJA

Predstavlja program usvajanja tehnika i strategija za efikasno i ubrzano učenje. Umeće efikasnog učenja je veština koja ubrzava usvajanje svake druge veštine. Naučite da učite!

Trening obuhvata tehnike:

 • Brzog čitanja
 • Mentalnog mapiranja
 • Mnemotehnika
 • Organizacije vremena
 • Psihologije uspeha

autor

Andrea Čontoš

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma, sertifikovani bihevioralni forenzičar, praktikant neurolingvističkog programiranja i praktične filozofije i sertifikovani trener intelektualnih veština.

Formira autorske edukacije na temu razvoja razmišljanja i obrazaca ponašanja, naprednog učenja, verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno i u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Održala je više od stotinu edukacija i obučila više hiljada polaznika.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory”.

{

“Kada ne birate svoj put, odabere on vas.”

-Andrea Čontoš

Kontakt informacije

office@brainfactory.rs

Kontaktirajte autora

andrea.contos@brainfactory.rs

Edukacije - prijava

edukacije@brainfactory.rs

Kontakt telefon

+381 63 132 57 92