fbpx

KNJIGA

Umeće razmišljanja

Umeće razmišljanja te upućuje u sve faze razmišljanja počevši od percepcije, preko pažnje do logike, pružajući praktične savete i alate za unapređenje celokupnog misaonog procesa.
Nauči da razmišljaš kao Šerlok!

CENA: 1.300 DINARA

ŠTA JE UMEĆE RAZMIŠLJANJA?

Ljudi uzimaju razmišljanje zdravo za gotovo. A ono nije jedan, celoviti proces. Uključuje više faza i svaka od njih je podložna uticajima i promeni, kako na dobro, tako i na loše. U okviru onoga što doživljavamo kao razmišljanje imamo: percepciju, pažnju, sistem uverenja i vrednosti, proces rezonovanja i donošenja odluka; kao i manifestnu sferu koja sledi iz procesa razmišljanja, a ispoljava se kroz emocije i ponašanje.

Ukoliko se bolje upoznamo sa svakom od faza, osvestimo česte greške i prečice koje naš um pravi, možemo optimizovati svaku sferu zasebno, i kao rezultat, dobiti kvalitetniji, zdraviji i efikasniji proces razmišljanja ucelo. Hajde da svi naučimo da razmišljamo o sebi i svetu, onako kako bismo voleli da svet tretira nas.

Upoznaj se sa svim fazama procesa razmišljanja i nauči kako da:

  • Pravilno programiraš svoje ciljeve
  • Izoštriš percepciju
  • Razviješ sposobnost vizuelizacije
  • Pospešiš pažnju
  • Učvrstiš logiku
  • Donosiš ispravne odluke
  • Prevaziđeš pristrasnosti
  • Izgradiš razvojni mentalni stav
  • Usvojiš prave navike
  • Promeniš sebe i svet oko sebe na bolje

O AUTORU

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma. Formira autorske edukacije na osnovu modernih dostignuća nauke o mozgu i ljudskom ponašanju.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory”.

Organizuje seminare sa ciljem razvoja procesa razmišljanja, naprednog učenja, veštog ponašanja i verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Održala je preko stotinu edukacija i obučila više hiljada polaznika.

Razmišljaj kao Šerlok