fbpx

Unapredi svoj misaoni proces!

KNJIGA

Umeće razmišljanja

Umeće razmišljanja te upućuje u sve faze razmišljanja počevši od percepcije, preko pažnje do logike, rezonovanja i memorije, pružajući praktične savete i alate za unapređenje celokupnog misaonog procesa.
Nauči da razmišljaš kao Šerlok!

CENA: 1.300 DINARA

ŠTA JE UMEĆE RAZMIŠLJANJA?

Ljudi uzimaju razmišljanje zdravo za gotovo. A ono nije jedan, celoviti proces. Uključuje više faza i svaka od njih je podložna uticajima i promeni, kako na dobro, tako i na loše. U okviru onoga što doživljavamo kao razmišljanje imamo: percepciju, pažnju, sistem uverenja i vrednosti, proces rezonovanja i donošenja odluka; kao i manifestnu sferu koja sledi iz procesa razmišljanja, a ispoljava se kroz emocije i ponašanje.

Ukoliko se bolje upoznamo sa svakom od faza, osvestimo česte greške i prečice koje naš um pravi, možemo optimizovati svaku sferu zasebno, i kao rezultat, dobiti kvalitetniji, zdraviji i efikasniji proces razmišljanja ucelo. Hajde da svi naučimo da razmišljamo o sebi i svetu, onako kako bismo voleli da svet tretira nas.

ZAŠTO ŠERLOK HOLMS?

Duže od čitavog veka Šerlok Holms predstavlja internacionalni simbol za vanrednu sposobnost razmišljanja – savršena percepcija kojoj ništa ne promiče, istančan fokus koji omogućava udubljivanje u svaku materiju, nepogrešiva dedukcija koja je u stanju da raspetlja i najkomplesniji problem. Procene i zaključci koji nikada ne greše…

Možda je ambiciozno očekivati da ćemo imati dati nivo mentalne pronicljivosti u svakodnevnom životu – ipak je Šerlok Holms fiktivni lik.
Ono što mnogi ne znaju jeste da je baziran na stvarnom čoveku – doktoru Džozefu Belu:
“Velika je greška teoretisati, pre no što prikupite informacije. Neumitno počnemo da izvrćemo činjenice da bi se uklopile u teorije, umesto teorije da bi se uklopile u činjenice.”

KAKVA JE ULOGA NEUROPLASTIČNOSTI?

Nervni sistem funkcioniše u skladu sa time kako ga tretiramo i na način na koji ga najčešće koristimo.
Neuroplastičnost predstavlja sposobnost našeg mozga se menja u odnosu na iskustvo koje stičemo kako bismo se adaptirali na večito promenljivo okruženje.

U modernom digitalnom okruženju smo preplavljeni podacima što okupira našu percepciju i preopterećuje pažnju. Atrofija pažnje neminovno degradira ostatak misaonog procesa uključujući logiku, dugoročnu memoriju, sposobnost odlučivanja, kao i kreativnost i kritičko mišljenje.

Zato je danas, više no ikad, postalo bitno da naučimo kako da mislimo.
Kako da pravilno selektujemo podatke i zaštitimo se od njih.
Kako da uočimo u moru događaja prave prilike.
Kako da shvatimo koju priliku uopšte hoćemo.
Kako da vratimo fokus pod svoju kontrolu, umesto da osećamo konstantan pozadinski šum i rastrzanost.
Kako da izgradimo ispravnu logiku i donesemo zdrave zaključke.
Kako da mislimo za sebe u svetu koji nudi da misli za nas…

Upoznaj se sa svim fazama procesa razmišljanja i nauči kako da:

 • Pravilno programiraš svoje ciljeve
 • Izoštriš percepciju
 • Razviješ sposobnost vizuelizacije
 • Pospešiš pažnju
 • Učvrstiš logiku
 • Donosiš ispravne odluke
 • Prevaziđeš pristrasnosti
 • Ojačaš memoriju
 • Izgradiš razvojni mentalni stav
 • Usvojiš prave navike
 • Promeniš sebe i svet oko sebe na bolje

O AUTORU

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma. Formira autorske edukacije na osnovu modernih dostignuća nauke o mozgu i ljudskom ponašanju sa ciljem podizanja kognitivnih, emocionalnih i socijalnih kompetencija.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory”.

Edukacije realizuje od 2015. godine samostalno i u saradnji sa drugim institucijama širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika u privatnom i profesionalnom sektoru.

Razmišljaj kao Šerlok