fbpx
Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok je program koji roditeljima omogućava razumevanje procesa razmišljanja i pruža alate za razvoj mentalnih resursa dece. Percepcija je kapija ka kogniciji i saznanju, dok pažnja predstavlja ključni resurs čiji kapacitet direktno uslovljava efikasnost svih...
Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok je program koji roditeljima omogućava razumevanje procesa razmišljanja i pruža alate za razvoj mentalnih resursa dece. Percepcija je kapija ka kogniciji i saznanju, dok pažnja predstavlja ključni resurs čiji kapacitet direktno uslovljava efikasnost svih...