fbpx
Mali Šerlok – Radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok – Radionica za razvoj percepcije i pažnje

Svet se promenio u odnosu na doba kada smo mi bili mali… I informacijski i komunikacijski.Naša deca se neće sećati sveta pre interneta. Način na koji prikupljaju i procesiraju informacije je drugačiji, što oblikuje percepciju i ostavlja pogubne posledice na...
Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok je program koji roditeljima omogućava razumevanje procesa razmišljanja i pruža alate za razvoj mentalnih resursa dece. Percepcija je kapija ka kogniciji i saznanju, dok pažnja predstavlja ključni resurs čiji kapacitet direktno uslovljava efikasnost svih...
Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok – radionica za razvoj percepcije i pažnje

Mali Šerlok je program koji roditeljima omogućava razumevanje procesa razmišljanja i pruža alate za razvoj mentalnih resursa dece. Percepcija je kapija ka kogniciji i saznanju, dok pažnja predstavlja ključni resurs čiji kapacitet direktno uslovljava efikasnost svih...