fbpx

Mali Šerlok je program koji roditeljima omogućava razumevanje procesa razmišljanja i pruža alate za razvoj mentalnih resursa dece.

Percepcija je kapija ka kogniciji i saznanju, dok pažnja predstavlja ključni resurs čiji kapacitet direktno uslovljava efikasnost svih drugih mentalnih procesa. Od sposobnosti da se fokusiramo, prikupimo i pravilno selektujemo podatke iz okruženja, direktno zavisi tačnost naše logike i adekvatnost rezonovanja i ponašanja. Kvalitetne odluke su bazirane na pravim informacijama.

Način na koji dolazimo do informacija se sa digitalnom revolucijom promenio. Preplavljenost podacima i česte distrakcije čine da pažnja slabi. Za decu ovo predstavlja poseban izazov, jer njihovo zapažanje i koncentracija nisu još uvek u celosti formirani. Upravo je razvojni period vreme kada možemo značajno uticati na produbljivanje i proširenje dečijih mentalnih kapaciteta. Potrebni su Vam samo saznanje i praktični alati, do kojih možete doći na radionici za razvoj percepcije i pažnje.

Teme koje se obrađuju na radionici:
– Kako funkcioniše i kako se izoštrava percepcija
– Kako se razvija vizuelna inteligencija
– Kako percepcija utiče na komunikaciju
– Koji tipovi pažnje postoje
– Zašto pažnja slabi
– Kako se produbljuje i vežba fokus

Radionica za razvoj percepcije i pažnje u trajanju od 2 sata će se održati 06.oktobra u vrtiću „Šumska bajka“ na Miljakovcu.