Program „Umeće komunikacije: Napredni nivo“

Program „Umeće komunikacije: Napredni nivo“

Umeće dobre komunikacije i uspešni obrasci ponašanja su osnov kvalitetnih međuljudskih i poslovnih odnosa. Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno...
ŠTA JE SRŽ DOBRE LIČNE KOMUNIKACIJE?

ŠTA JE SRŽ DOBRE LIČNE KOMUNIKACIJE?

U poslovnoj komunikaciji treba da ovladate ponašajnim i komunikacijski primerenim obrascima, a u privatnoj komunikaciji treba da budete vi. Svako u svom privatnom svetu treba da se okruži ljudima koji su mu kompatibilni. Zato je i besmisleno posebno se truditi da se...
Program „Umeće komunikacije: Napredni nivo“

Kako ti loša komunikacija uništava odnose?

Odnosi koje osoba formira tokom života umnogome određuju to koliko će osoba biti srećna svom u životu… A sreća je mera svih stvari. Loša komunikacija ume da slika pogrešnu sliku o nama i da zatim produbljuje nastali jaz između naših želja i namera i onoga što dobijamo...
PORODICA ILI ONI LJUDI SA KOJIMA ŽIVIMO

PORODICA ILI ONI LJUDI SA KOJIMA ŽIVIMO

Porodica formira bazu naše ličnosti. Okruženje u kojem odrastamo kasnije definiše obrasce našeg ponašanja. Virdžinija Satir, pionir porodične terapije, naznačava da se u ličnosti pojedinca ispoljavaju četiri aspekta porodičnog života: 1. Samopoštovanje – svaka osoba...