fbpx

Umeće dobre komunikacije i uspešni obrasci ponašanja su osnov kvalitetnih međuljudskih i poslovnih odnosa.

Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima. Neutralna razmena ne postoji – ljudi se nakon kontakta sa Vama osećaju ili bolje ili gore.

Veština procene sagovornika, sposobnost iskazivanja emocija i strategije konstruktivnog ponašanja se, poput izgradnje zdravih socijalnih odnosa, uče. Pravilan stav često govori i više od reči, a uspešni obrasci ponašanja se razvijaju. Kultura komunikacije omogućava kvalitetniji razvoj poslovnog i privatnog života.

Jedinstvenost programa „Umeće komunikacije“ na tržištu je u tome što se temelji na neuronauci i nauci o ponašanju i integriše više psiholoških pravaca, pružajući vam jedinstven uvid, alate i strategije za razvoj željenog ponašanja i vešte komunikacije.

Postavite nam pitanje i prijavite se na: edukacije@brainfactory.rs

Teme radionica

Napredni nivo programa “Umeće komunikacije” je sačinjen iz 4 online radionice u trajanju od po 2.5 sata.

Ciklus programa počinje u četvrtak 31.marta u terminu od 19-21.30h.

Radionica 1: NAPREDNI OBRASCI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE (31.MART)

 • Analiza govora tela – prepoznavanje gestova i procena sagovornika
 • Psihologija laganja – signali laganja i razlikovanje laži od istine
 • Postavljanje pitanja i usmeravanje konverzacije – sposobnost analize i (pre)usmeravanja razgovora
 • Napredni verbalni obrasci – pravilnosti i metode uticajnog izražavanja

Cilj radionice: Naučićete kako da čitate govor tela, procenjujete ljude i utičete na tok konverzacije.

Radionica 2: EMOCIONALNA INTELIGENCIJA (07.APRIL)

 • Razumevanje i identifikacija emocija – pravilno imenovanje i uvid u funkcionisanje emocija
 • Pravilno ispoljavanje emocija – adekvatni i neadekvatni načini izražavanja osećanja
 • Tipovi emocionalnog vezivanja – načini vezivanja za druge
 • Upravljanje emocijama – mehanizmi za modifikovanje i nošenje sa različitim tipovima emocija

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da pravilno identifikujete emocije, da se adekvatno nosite sa njima i da ih u većoj meri podvedete pod svoju kontrolu.

Radionica 3: BIHEVIORALNI INŽENJERING (14.APRIL)

 • Ponašajni obrasci – raspoznavanje, upotreba i modifikacija ponašajnih obrazaca
 • Formiranje navika – usvajanje pozitivnih i prevazilaženje negativnih navika
 • Afirmativno razmišljanje i samopouzdanje – povezanost misli, emocija i fiziologije i njihov uticaj na oblikovanje ponašanja
 • Utilizacija ljudskih potreba – potrebe koje vode ljudsko ponašanje i kako se na njih utiče

Cilj radionice: Razumećete kako se ponašanje oblikuje i kako da postignete željene rezultate na svim poljima.

Radionica 4: FORMIRANJE ZDRAVIH ODNOSA I SOCIJALNA INTELIGENCIJA (21.APRIL)

 • Partnerski odnosi – razlike u muškom i ženskom mozgu i potrebama
 • 5 jezika ljubavi – kako različiti ljudi ispoljavaju ljubav i naklonost
 • Aktivno slušanje – kako čuti sagovornika i negovati uvažavanje i razumevanje u odnosima
 • Metakomunikacija – kako razgovarati o komunikaciji sa drugima
 • Socijalna inteligencija – kako biti prijemčiva osoba, odabrati i formirati zdrave odnose u svim sferama života

Cilj radionice: Izgradićete bolje razumevanje drugih, steći ćete veći kapacitet za ljubav i naučićete da formirate i održavate zdrave međuljudske odnose.

Organizacija programa

 • Svaka radionica traje 2.5 sata, celokupan program 10 sati
 • Svaka radionica predstavlja tematsku celinu i može se pohađati nezavisno ili u okviru celokupnog programa
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćete dobiti putem mail-a
 • Cena svake zasebne radionice iznosi 4.000 dinara (35 evra)
 • 20% popusta na paket od 4 radionice, u okviru koga cena pojedinačne radionice iznosi 3.200 din (28 evra) uz mogućnost plaćanja na 4 rate pred svaku radionicu
 • Svaka radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje komunikacijskih veština, kao i praktične vežbe za njihov razvoj
 • Pri pohađanju celokupnog programa od 4 radionice raspoređene u 4 nedelje priključen je program vežbanja namenjen generisanju dodatnog iskustva u danima između radionica i zaokruživanju programa u vidu mesec dana komunikacije
 • Po završenom programu dobijate sertifikat o pohađanju

O autoru i predavaču

Andrea Čontoš je biolog sa užim domenom izučavanja neurobiologije i biheviorizma.

Formira autorske edukacije na temu razvoja razmišljanja i obrazaca ponašanja, naprednog učenja, verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra „Brain factory“.