fbpx

Sve socijalne veštine
na jednom mestu!

Radionica “Kako da formiraš zdrave odnose?”

Kvalitet naših života je umnogome definisan kvalitetom naših odnosa.

Ipak, mnogi nailaze na poteškoće pri uspostavljanju i održavanju zdravih i funkcionalnih privatnih i poslovnih interakcija, što direktno umanjuje njihov osećaj smisla i generalni nivo zadovoljstva u životu.

Socijalizacija je jedna od elementarnih ljudskih potreba. Svi želimo da se okružimo ljudima u čijem prisustvu osećamo sigurnost i pripadnost i koji nam omogućavaju da ispoljimo najbolje od sebe. Svi čeznemo za nekim ko će predstavljati trajnu istinu u našem životu… Realnost je neretko zahtevnija.

Učestali problemi na koje nailazimo:

 • Nesposobnost iskazivanja sopstvenog uz poštovanje tuđeg mišljenja i emocija
 • Nemogućnost postavljanja zdravih profesionalnih i privatnih granica
 • Nedovoljna sposobnost da kažemo “ne” i odbijemo neželjene zahteve
 • Nerazumevanje ili neadekvatno ispoljavanje osećanja i empatije
 • Neaktivno slušanje
 • Poteškoće u komuniciranju teških tema
 • Loša procena sagovornika i situacije

Gde su ljudi, tu je i potreba za socijalnim veštinama… Pronalaženje adekvatnog partnera, formiranje zdravih porodičnih odnosa, uspostavljanje uspešnih društvenih konekcija, pozicioniranje u profesionalnom miljeu, svi zahtevaju priličnu dozu socijalne umešnosti.

Srećom, socijalna inteligencija i društvene sposobnosti se razvijaju. Socijalna psihologija, biheviorizam i komunikologija izučavaju načine na koje ljudi intereaguju, uzroke i potrebe iza tih interakcija, kao i alate i veštine potrebne da se međuljudske veze održe na visokom nivou. Najznačajnijim od tih veština ovladavamo na radionici “Kako da formiraš zdrave odnose?”.

Teme koje obrađujemo na radionici:

 • Emocionalna i socijalna inteligencija – umešnost u razumevanju emocija i vladanje socijalnim kompetencijama;
 • Tipovi emotivnog vezivanja – funkcionalni i nefunkcionalni načini formiranja i održavanja bliskosti;
 • Razvoj empatije razvoj razumevanja i saosećanja u interakciji sa drugima u privatnom i poslovnom okruženju;
 • Tehnika aktivnog slušanja – kako pravilno čuti sagovornika i negovati uvažavanje u odnosima bez učitavanja sopstvenih želja i očekivanja;
 • Asertivnost – sposobnost otvorenog i taktičnog iskazivanja sopstvenog uz poštovanje tuđeg mišljenja;
 • Postavljanje zdravih ličnih granica – uspostavljanje granica u poslovnom i privatnom životu i odbijanje neželjenih zahteva;
 • Metakomunikacija – veština razgovora o komunikaciji samoj, diskutovanje o teškim temama i razrešavanje komunikacijskih problema.

Cilj radionice: Izgradnja socijalnih kompetencija, sticanje većeg kapaciteta za bliskost i razumevanje, formiranje i održavanje zdravih ličnih i profesionalnih odnosa.

TEST: Formiraš li zdrave odnose?

Uradi kviz i saznaj…

VREME DO RADIONICE

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • Radionica će se održati u utorak 05.septembra u terminu od 18.30-21.30h.
 • Radimo u malim grupama do 10 polaznika što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćeš dobiti putem mail-a.
 • Cena radionice iznosi 4.700 dinara (40 evra), uz mogućnost plaćanja na dve rate.
 • Ukoliko nam se javljaš iz neke od zemalja regiona (CG, BiH, MK ili HR), uplatu možeš izvršiti putem poštanske PostCash uputnice, Western Union ili PayPal usluge.
 • Radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje socijalnih, emocionalnih i komunikacijskih kompetencija, kao i praktične vežbe za uspostavljanje adekvatnih interpersonalnih odnosa u privatnom i profesionalnom domenu.

Možeš nam postaviti pitanje ili se prijaviti putem maila: office@brainfactory.rs

O autoru i predavaču

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma.
Takođe je sertifikovani bihevioralni forenzičar, praktikant neurolingvističkog programiranja i praktične filozofije i sertifikovani trener intelektualnih veština.

Formira autorske edukacije bazirane na neuronauci, biheviorizmu i kognitivnoj psihologiji sa ciljem podizanja kognitivnih i emocionalnih kompetencija, unapređivanja efikasnosti učenja, uobličavanja obrazaca ponašanja i socijalnih sposobnosti, kao i usavršavanja veština verbalne i neverbalne komunikacije. Edukacije realizuje od 2015. godine samostalno i u saradnji sa drugim institucijama širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika u privatnom i profesionalnom sektoru. 

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” namenjene praktičnom unapređivanju misaonog procesa pojedinca i osnivač edukativnog centra „Brain factory” koji se bavi edukacijama u domenu funkcionalnog razmišljanja, efikasnog učenja i uspešne komunikacije i ponašanja.