Kako komuniciramo? – otvoreno predavanje

Kako komuniciramo? – otvoreno predavanje

Osnovna jedinica transakcije među ljudima komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima. Dobro vladanje komunikacijom je osnov uspešnih poslovnih odnosa, zdrave porodice i smislenog ličnog razvoja. U okviru...
Kako komuniciramo? – otvoreno predavanje

Umeće komunikacije – Ciklus online radionica

Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima.Veština komunikacije se ne podrazumeva, već se uči, i...
Kako komuniciramo? – otvoreno predavanje

Kako ti loša komunikacija uništava odnose?

Odnosi koje osoba formira tokom života umnogome određuju to koliko će osoba biti srećna svom u životu… A sreća je mera svih stvari. Loša komunikacija ume da slika pogrešnu sliku o nama i da zatim produbljuje nastali jaz između naših želja i namera i onoga što dobijamo...
VIZUELNA INTELIGENCIJA – Radionica Online

VIZUELNA INTELIGENCIJA – Radionica Online

Mnoge stvari u životu su pitanje perspektive… Šta vidiš?Kada promenimo način na koji posmatramo stvari, stvari koje posmatramo se menjaju… Želiš da izoštriš svoju percepciju?Imaš potrebu da produbiš pažnju i naučiš da lakše usmeravaš fokus?Od poslovnog ili privatnog...