fbpx

Osnovna jedinica transakcije među ljudima komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima.

Dobro vladanje komunikacijom je osnov uspešnih poslovnih odnosa, zdrave porodice i smislenog ličnog razvoja.

U okviru predavanja “Kako komuniciramo?” obrađujemo teme:
– Česti problemi u komunikaciji
– Komunikacijski tipovi i stilovi
– Principi komunikacije
– Anatomija poruke
– Manipulativne igre u komunikaciji
– Kako ulazimo u konflikt, a kako iz njega izlazimo

Datum i vreme: 19.april u 19h, Zoom
Trajanje predavanja: 1.5h
Predavanje je besplatno.

Možete se prijaviti popunjavanjem forme: https://forms.gle/Gr8JQVUsAsZaG6KT7

Predavač je Andrea Čontoš, biolog sa užim domenom izučavanja neurobiologije i biheviorizma.
Formira autorske edukacije na osnovu modernih dostignuća nauke o mozgu i ljudskom ponašanju.
Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory”.
Organizuje seminare sa ciljem razvoja procesa razmišljanja, naprednog učenja, veštog ponašanja i verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika.