Kada promenimo način na koji posmatramo stvari, stvari koje posmatramo se menjaju.

Želite da postanete perceptivniji u poslu, bolji u proceni situacija i ljudi, da se lakše fokusirate i budete veštiji u definisanju problema i iznalaženju rešenja?
Odgovor na sve ovo leži u veštini percepcije.

TEME KOJE SE OBRAĐUJU NA RADIONICI

 • Kako funkcioniše i kako se izoštrava percepcija
 • Koji tipovi pažnje postoje
 • Zašto pažnja slabi
 • Kako se produbljuje i vežba fokus
 • Kako se razvija vizuelna analiza
 • Kako se formira kritičko mišljenje

Percepcija je kapija ka kogniciji i saznanju, dok pažnja predstavlja ključni resurs čiji kapacitet direktno uslovljava efikasnost svih drugih mentalnih procesa. Od sposobnosti da se fokusiramo, prikupimo i pravilno selektujemo podatke iz okruženja, direktno zavisi tačnost naše logike i adekvatnost rezonovanja i ponašanja.
Kvalitetne odluke su bazirane na pravim informacijama.

Način na koji dolazimo do informacija se sa digitalnom revolucijom promenio. Preplavljenost podacima i česte distrakcije čine da pažnja slabi, a osećaji rasejanosti, mentalnog zamora, anksioznosti i nervoze su direktna posledica kognitivne preopterećenosti.
Zato moramo upoznati svoje resurse percepcije i pažnje, naučiti da im pravilno pristupamo i da ih razvijamo, kao i da adekvatno upotrebljavamo svoju vizuelnu inteligenciju.

KOME JE VIZUELNA INTELIGENCIJA NAMENJENA?

Vizuelna inteligencija je primarno namenjena ljudima koji se u poslu oslanjaju na vizuelnu analizu – dizajnerima, arhitektama i umetnicima; ljudima čiji poslovi zahtevaju precizne dijagnostičke veštine – lekarima, naučnicima, policajcima i inženjerima; kao i svakoj osobi koja želi da postane perceptivnija i fokusiranija u onome što radi.

Bez obzira na to da li radite sa ljudima, stvarima ili idejama, dobro zapažanje, dublji fokus i bolje dijagnostičke veštine će Vas učiniti vanrednim u svom polju. Vizuelna inteligencija Vam omogućava da izoštrite svoju vizuelnu analizu i kritičko mišljenje.

Visokoproduktivni ljudi aktivno rade na svojim mentalnim kapacitetima.
Budite među njima.

VIZUELNA INTELIGENCIJA SE UPOTREBLJAVA U:

1. Proceni ljudi i situacija
2. Uočavanju i primeni obrazaca i principa u poslu
3. Kreativnosti i rešavanju problema
4. Razlikovanju činjenica od mišljenja
5. Komunikaciji
6. Ličnoj spoznaji i razvoju empatije
7. Dijagnostičkim veštinama u medicini, nauci, policiji i obaveštajnim službama
8. Umetnosti, dizajnu i arhitekturi
9. Tehnikama pamćenja
10. Vizuelizaciji i postavljanju ciljeva

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • Radionica traje 3 sata, održava se u sredu 28.aprila u terminu od 18.30-21.30h
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i svi potrebni materijali će Vam biti poslati putem mail-a
 • Rad je u malim grupama do 10 polaznika, što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.
 • U okviru jedinstvene Uskršnje ponude cena radionice sa 20% popusta iznosi
  4.600 din 3.680 dinara i kao poseban poklon dobijate knjigu “Umeće razmišljanja”
  (više o knjizi možete saznati ovde: https://brainfactory.rs/umece-razmisljanja/ )
 • Radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje procesa percepcije, pažnje i vizuelne inteligencije, kao i praktične vežbe za njihov razvoj
 • Po završenoj edukaciji dobijate sertifikat o pohađanju

O PREDAVAČU

Andrea Čontoš je biolog sa užim domenom izučavanja neurobiologije i biheviorizma. Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory” koji se bavi razvojem procesa razmišljanja, učenja i ponašanja. Obučila je više hiljada polaznika širom regiona tehnikama efikasnog učenja, funkcionalnog razmišljanja i vešte komunikacije.

Za sva pitanja nam se možete javiti na: edukacije@brainfactory.rs

Promenite svoj pogled na svet!

PRIJAVITE SE:

12 + 8 =