fbpx

Umeće dobre komunikacije i uspešni obrasci ponašanja su osnov kvalitetnih međuljudskih i poslovnih odnosa.

Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima. Neutralna razmena ne postoji – ljudi se nakon kontakta sa Vama osećaju ili bolje ili gore.

Veština procene sagovornika, sposobnost iskazivanja emocija i strategije konstruktivnog ponašanja se, poput izgradnje zdravih socijalnih odnosa, uče. Pravilan stav često govori i više od reči, a uspešni obrasci ponašanja se razvijaju. Kultura komunikacije omogućava kvalitetniji razvoj poslovnog i privatnog života.

Jedinstvenost programa „Umeće komunikacije“ na tržištu je u tome što se temelji na neuronauci i nauci o ponašanju i integriše više psiholoških pravaca, pružajući vam jedinstven uvid, alate i strategije za razvoj željenog ponašanja i vešte komunikacije.

Postavite nam pitanje i prijavite se na: edukacije@brainfactory.rs

Teme radionica

Napredni nivo programa “Umeće komunikacije” je sačinjen iz 4 online radionice u trajanju od po 3 sata.

Ciklus programa počinje u utorak 20.februara u terminu od 18.30-21.30h.

Radionica 1: BIHEVIORALNA FORENZIKA I PSIHOLOGIJA LAGANJA (20.februar)

 • Bihevioralna forenzika – analiza govora tela i raspoznavanje bitnih grupacija neverbalnih gestova;
 • Kalibrisanje ponašanja – procena ponašajnog profila sagovornika;
 • Psihologija laganja – signali laganja i razlikovanje laži od istine, metoda dolaženja do istinitih odgovora;
 • Raspoznavanje manipulativnih ponašanja – tipovi manipulativnih ponašanja, njihova identifikacija i adekvatno nošenje sa manipulativnim sagovornicima;
 • Postavljanje različitih tipova pitanja i ciljano usmeravanje konverzacije – sposobnost analize i (pre)usmeravanja toka razgovora.

Cilj radionice: Naučićete kako da čitate govor tela, procenjujete ljude i utičete na tok konverzacije.

Radionica 2: EMOCIONALNA INTELIGENCIJA (27.februar)

 • Razumevanje i identifikacija emocija – pravilno imenovanje i uvid u funkcionisanje emocija;
 • Pravilno ispoljavanje emocija – adekvatni i neadekvatni načini izražavanja osećanja;
 • Tipovi emocionalnog vezivanja – načini interpersonalnog povezivanja;
 • Izgradnja empatije – razvoj i negovanje razumevanja i saosećanja u interakciji sa drugima u privatnom i poslovnom okruženju;
 • Upravljanje emocijama – mehanizmi za modifikovanje i svesno upravljanje različitim tipovima emocija i reakcija.

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da pravilno identifikujete emocije, da se adekvatno nosite sa njima i da ih u većoj meri podvedete pod svoju kontrolu.

Radionica 3: BIHEVIORALNI INŽENJERING (05.mart)

 • Ponašajni obrasci – raspoznavanje, upotreba i modifikacija ponašajnih obrazaca;
 • Formiranje navika – usvajanje pozitivnih i prevazilaženje negativnih navika;
 • Afirmativno razmišljanje i samopouzdanje – povezanost misli, emocija i fiziologije i njihov uticaj na oblikovanje ponašanja i dnevnu efikasnost;
 • Rezilijentnost na stres – nošenje sa stresnim situacijama i izgradnja mentalne otpornosti;
 • Utilizacija ljudskih potreba – potrebe koje vode ljudsko ponašanje i njihovo usmeravanje.

Cilj radionice: Razumećete kako se ponašanje oblikuje i kako da postignete željene rezultate na svim poljima.

Radionica 4: SOCIJALNA INTELIGENCIJA I FUNKCIONALNI ODNOSI (12.mart)

 • Privatni i poslovni odnosi – kako se grade funkcionalne i zdrave lične i profesionalne relacije;
 • Partnerski odnosi – razlike u muškom i ženskom mozgu i potrebama, selekcija partnera i zdravo uspostavljanje muško-ženskih odnosa;
 • 5 jezika ljubavi – kako različiti profili ličnosti ispoljavaju ljubav i naklonost;
 • Tehnika aktivnog slušanja – kako pravilno čuti sagovornika i negovati uvažavanje i razumevanje u odnosima;
 • Metakomunikacija – kako razgovarati o komunikaciji sa drugima i razrešiti komunikacijske probleme;
 • Socijalna inteligencija – kako biti prijemčiva osoba, odabrati i formirati zdrave odnose u svim sferama života.

Cilj radionice: Izgradićete bolje razumevanje drugih, steći ćete veći kapacitet za ljubav i naučićete da formirate i održavate zdrave međuljudske odnose.

Organizacija programa

 • Svaka radionica traje 3 sata, celokupan program 12 sati;
 • Svaka radionica predstavlja tematsku celinu i može se pohađati nezavisno ili u okviru celokupnog programa;
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćete dobiti putem mail-a;
 • Cena svake zasebne radionice iznosi 5.000 dinara (43 evra);
 • 20% popusta na paket od 4 radionice, u okviru koga cena pojedinačne radionice iznosi 4.200 din (36 evra) uz mogućnost plaćanja na 4 rate pred svaku radionicu;
 • Svaka radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje komunikacijskih veština, kao i praktične vežbe za njihov razvoj;
 • Pri pohađanju celokupnog programa od 4 radionice raspoređene u 4 nedelje priključen je program vežbanja namenjen generisanju dodatnog iskustva u danima između radionica i zaokruživanju programa u vidu mesec dana komunikacije;
 • Po završenom programu dobijate sertifikat o pohađanju.

O autoru i predavaču

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma.

Formira autorske edukacije na temu razvoja razmišljanja i obrazaca ponašanja, naprednog učenja, verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra „Brain factory“.