fbpx

Ovladaj veštinom komunikacije!

Ovladaj veštinom komunikacije!

O PROGRAMU

Komunikacija je jedna od najčešćih veština u svakodnevnoj upotrebi, i jedna od najređih na kojoj svesno radimo.

Ona je tkanje koje drži međuljudske odnose na okupu i ukoliko joj adekvatno pristupimo, nagradiće nas uspehom na svim poljima.

“Umeće komunikacije” je tu da pomogne ljudima spremnim da rade na sebi i podignu svoju veštinu komunikacije na viši nivo.

TEME KOJE OBRAĐUJEMO

Jezički obrasci

Analiza govora tela

Asertivna komunikacija

Rešavanje konflikata

Veština uticaja

Pregovaranje

Psihologija uspeha

Komunikacija je srž svake interakcije…

Neutralna razmena ne postoji – ljudi se nakon kontakta sa tobom osećaju ili bolje ili gore.

Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima.

Sposobnost pravilnog izražavanja mišljenja, emocija i stavova pozicionira osobu u društvu, i određuje ko će biti unapređen, koliko lako će formirati nove odnose i kako će selektovati partnere.

Biramo i bivamo odabrani na osnovu kvaliteta komunikacije.

Većina nas usvaja komunikacijske obrasce i manir kojim se ophodi prema drugima od roditelja u ranom detinjstvu, ipak veština komunikacije se ne podrazumeva, već se uči, i omogućava brži i povoljniji razvoj poslovnog i privatnog života.

Dobra komunikacija će ti poboljšati kvalitet života brže no bilo koja druga sposobnost koju možeš usvojiti.

Program “Umeće komunikacije” je sačinjen iz 4 tematske radionice koje se mogu pohađati zasebno ili u paketu…

Uvek je pravo vreme da radiš na svojoj veštini komunikacije, a program „Umeće komunikacije“ će ti omogućiti da kroz 4 online radionice osvestiš svoje komunikacijske obrasce i usvojiš praktične alate za njihovo unapređenje:

Radionica 1: PRINCIPI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE (10.10.2023.)

 • Zakoni i principi komunikacije – modeli i alati koji predstavljaju bazu za razumevanje komunikacijskog procesa;
 • Komunikacijski tipovi i stilovi – koji maniri komunikacije postoje i kako se raspoznaju;
 • Komunikacija i percepcija – kako različiti profili ličnosti procesiraju i komuniciraju informacije;
 • Verbalni obrasci – pravilnosti i metode izražavanja;
 • Analiza govora tela – bazična analiza i procena govora tela i neverbalnih signala.

Cilj radionice: Ovladaćeš verbalnom i neverbalnom komunikacijom, i podići komunikacijske kompetencije u poslovnom i privatnom okruženju.

Radionica 2: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA I REŠAVANJE KONFLIKATA (17.10.2023.)

 • Razvoj asertivne komunikacije – sposobnost iskazivanja sopstvenog i poštovanja tuđeg mišljenja;
 • Kultura feedback-a3 tehnike konstruktivnog upućivanja i prihvatanja povratne informacije;
 • Uspostavljanje zdravih ličnih granica – kako se postavljaju granice u profesionalnom i privatnom životu i odbijaju neželjeni zahtevi;
 • 5 strategija za nošenje sa konfliktima – kako različiti profili ličnosti reaguju na konfliktne situacije;
 • Veštine rešavanja konflikata – tehnike i metode predupređivanja i razrešavanja konflikata.

Cilj radionice: Razvićeš sposobnost asertivnog izražavanja i ophođenja, kulturu primanja i upućivanja konstruktivne kritike i mogućnost da razrešiš potencijalne sukobe sa manje stresa.

Radionica 3: VEŠTINE UTICAJA I PREGOVARANJA (31.10.2023.)

 • Veština uticaja – jezički obrasci uticaja i sposobnost (pre)usmeravanja toka komunikacije; pravilnosti i metode uticajnog izražavanja;
 • Donošenje odluka – upotreba principa po kojima ljudi donose odluke;
 • Ustrojstvo ljudskih potreba i usmeravanje ponašanja – razumevanje potreba koje vode ljudsko ponašanje i način njihovog usmeravanja i oblikovanja;
 • 6 neuronaučnih principa ubeđivanja – pristupi za realizaciju ličnih i profesionalnih interesa;
 • Tehnike pregovaranja – strategije za postizanje dogovora.

Cilj radionice: Unapredićeš sposobnost vršenja uticaja i izgradnje poverenja u odnosima. Razumećees pricipe po kojima ljudi donose odluke, kao i neuronaučno potvrđene metode ubeđivanja i znaćeš kako da postigneš željene rezultate u pregovorima.

Radionica 4: PSIHOLOGIJA USPEHA (07.11.2023.)

 • Formula uspeha – šta je uspeh, koji su njegovi činioci i koje veštine iziskuje;
 • Životni balans – procena trenutnog životnog ustrojstva i uspostavljanje zdravog balansa između poslovnog i privatnog domena života;
 • Programiranje ciljeva – kako se pravilno formulišu i iskazuju potrebe i ciljevi;
 • Nauka o motivaciji i akciji – principi motivacije i pokretanja sebe i drugih na akciju;
 • Usvajanje razvojnog mentalnog stava – kako se postaviti u odnosu na uspeh i nositi sa neuspehom;
 • Afirmativno razmišljanje i samopouzdanje – povezanost misli, emocija i fiziologije i njihov uticaj na oblikovanje ponašanja.

Cilj radionice: Usvojićeš naučno dokazane pristupe za programiranje i ostvarivanje ciljeva, podizanje nivoa motivacije i produktivnosti pri dnevnim zadacima i naučićeš da se adekvatno postaviš prema uspehu i nosiš sa neuspehom.

Viđamo se utorkom u terminu od 18.30-21.30H.

Radimo u malim grupama do 10 polaznika
putem Zoom-a!

Cena pojedinačne radionice iznosi
4.700 din (40 evra)

20% POPUSTA NA PAKET RADIONICA!
18 800 din (160 evra) 15.200 din (128 evra)

ORGANIZACIJA PROGRAMA

 • Svaka radionica traje 3 sata, celokupan program 12 sati;
 • Radimo u malim grupama do 10 polaznika što garantuje individualni pristup i kvalitet rada;
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćeš dobiti putem mail-a;
 • Svaka radionica predstavlja tematsku celinu i može se pohađati nezavisno ili u okviru celokupnog programa;
 • Cena svake zasebne radionice iznosi 4.700 dinara (40 evra);
 • 20% popusta na paket od 4 radionice, u okviru koga cena pojedinačne radionice iznosi 3.800 din (32 evra) uz mogućnost plaćanja na 4 rate pred svaku radionicu;
 • Ukoliko nam se javljaš iz neke od zemalja regiona (CG, BiH, MK ili HR), uplatu možeš izvršiti putem poštanske PostCash uputnice, Western Union ili PayPal usluge;
 • Svaka radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje komunikacijskih veština, kao i praktične vežbe za njihov razvoj;
 • Pri pohađanju celokupnog programa od 4 radionice raspoređene u 4 nedelje priključen je program vežbanja namenjen generisanju dodatnog iskustva u danima između radionica i zaokruživanju programa u vidu mesec dana komunikacije uz podršku mentora;
 • Po završenom programu dobijaš sertifikat o pohađanju.

O autoru i predavaču

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma.

Takođe je sertifikovani bihevioralni forenzičar, praktikant neurolingvističkog programiranja i praktične filozofije i sertifikovani trener intelektualnih veština.

Formira autorske edukacije na temu razvoja razmišljanja i obrazaca ponašanja, naprednog učenja, verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Održala je više od stotinu edukacija i obučila više hiljada polaznika.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra „Brain factory“.

Rekli su o programu:

U okviru programa “Umeće komunikacije” najviše mi se dopala raznovrsnost tema koje su obrađene, a koje su usko povezane sa temom samog programa. Radionice pružaju detaljno upoznavanje i obradu tehnika koje su u vezi sa komunikacijom, čak i više od očekivanog i poznatog, stoga je edukacija na ovu temu bila vrlo korisna. Verujem da ću stečeno znanje uspešno primenjivati u svakodnevnom životu.

Šta god da kažem, malo je. Najkvalitetnije provedeni sati i puno korisnih informacija, materijala i vežbe za primenu u svakodnevnom životu. Sve sa ove radionice radi odmah i brzo se vidi napredak u kvalitetu razgovora i dogovora sa drugim ljudima.

Na mene je poseban utisak ostavila posvećenost i stručnost Andree kao predavača i sposobnost da se odgovori na svaku vrstu pitanja koja su u vezi sa temom predavanja, kao i davanje konkretnih i primera iz svakodnevog života u cilju što boljeg razumevanja onoga što je tokom radionice obrađeno.

Odlična pripremljenost mentora za svaku radionicu i način na koji izlaže i vodi radionice. “Prisutnost” (nesebičnost) mentora u smislu da obraća pažnju na svakog polaznika, ne dopušta pasivnost već insistira na angažovanju/promišljanju svakoga polaznika pojedinačno. Zadavanje domaćih zadataka i dobijanje povratnih informacija u vidu saveta šta i kako primeniti/promeniti.

POKLONI SEBI BOLJE MEĐULJUDSKE ODNOSE I BRŽI KARIJERNI NAPREDAK. JER MOŽEŠ.