fbpx

Neuronaučni alati
za bolji život.

Da li smo genetički predodređeni za sreću?

Ideja da nismo svi jednako sposobni da osetimo sreću deluje malodušno, a ideja da nismo svi predodređeni za nju zastrašujuće.

Ipak, znamo da razlike postoje – dve osobe pod sasvim jednakim uslovima i dostupnim mogućnostima, neće osećati isti nivo zadovoljstva.

Nekima od nas je teže da prizovu sreću u život, a mnogima od nas osećaj zadovoljstva izbledi ubrzo nakon ma kog postignuća…

Zašto je to tako?

Naš kapacitet za sreću (zamislite ga kao rezervoar u kome skladištimo osećaj sreće) predstavlja skup različitih faktora.

Svako od nas ima rezervoar specifične zapremine koju određuju naša genetika, odgoj, okruženje, karte koje nam je život podelio, i načini na koje se nosimo sa svetom i sa sobom.

Pitanja na koja odgovaramo na radionicama:

 • Šta je sreća i koja je njena funkcija?
 • Šta određuje naš kapacitet sreće i sposobnost da budemo srećni?
 • Koji faktori mislimo da utiču na naše blagostanje?
 • Koji faktori zaista utiču na naše blagostanje?
 • Šta je hedonistička adaptacija?
 • Koje su negativne predispozicije našeg uma?
 • Koje mentalne alate možemo koristiti da budemo srećniji?
 • Koje ponašajne rutine pospešuju fiziologiju sreće?
 • Zašto se nekada osećamo umorno i nakon odmora?
 • Kako se pravilno pristupa psihološkom odmoru?
 • Zašto su anksioznost, depresija i burnout sve učestaliji u modernom društvu?
 • Kako se relaksira nervni sistem?

Neurobiologija sreće i blagostanja

ZOOM RADIONICA 1: Četvrtak 04.jul 19-21.30h

Sreća se može ciljano indukovati.

Postoje razlozi zbog kojih nismo srećniji, čak ni kada bi trebalo da budemo.
Postoje kulturološki i društveni uzroci koji nas drže manje srećnim no što bismo mogli da budemo.
Postoje principi i prečice koje naš um pravi kada zaključuje koliko smo zadovoljni.

A postoje i neuronaučni i psihološki alati koji nam mogu pomoći da svesno i namerno podignemo svoj fiziološki i opaženi nivo sreće na viši nivo.

Teme koje ćemo obrađivati na radionici:

 • Potraga za srećom VS Potraga za smislom;
 • Svrha i funkcija sreće;
 • Mozak i neurofiziologija sreće;
 • Sklonosti uma koje umanjuju blagostanje;
 • Definisanje ličnog kapaciteta za sreću;
 • Kako se meri blagostanje?
 • Usvajanje kognitivnih alata za povećanje kapaciteta sreće;
 • Izgradnja ponašajnih rutina koje pospešuju blagostanje;
 • Relacija lične odgovornosti i kolektivne sreće.

Psihološki odmor kroz regulaciju nervnog sistema

ZOOM RADIONICA 2: Četvrtak 25.jul 19-21.30h

Sreća bez pravilnog regulisanja nesreće nema posebnog smisla…

Otud je značajno razumemo kako da stanemo na put stresu, da stabilizujemo svoje emocije i održimo sebe u balansu, kako bismo umeli pravilno da se osvežimo i odmorimo.

Jer nas umor, a pogotovo psihološki, čini manjim no što jesmo.

Teme koje ćemo obrađivati na radionici:

 • Fizički VS Psihološki umor;
 • Uticaj zamora na um, emocije i ponašanje;
 • Upravljanje mislima i razlikovanje činjenica od mišljenja;
 • Neurofiziološke i psihološke tehnike za svesnu regulaciju i
  umanjenje svakodnevnog nivoa stresa;
 • Aktivacija parasimpatikusa zarad relaksacije nervnog sistema;
 • Poslovno-privatna barijera;
 • Mentalna higijena sa ciljem predupređenja sindroma burnout-a, anksioznosti i depresije.

Organizacija radionica

 • Svaka radionica traje po 2.5 sata;
 • Održavaju se putem Zoom-a, tako da se možeš priključiti odakle god ti odgovara putem kompjutera ili telefona;
 • Imaju naučnu teorijsku osnovu i praktičan deo;
 • Interaktivne su i očekujem od tebe da učestvuješ u diskusiji i radu vežbi;
 • Broj dostupnih mesta u grupi je 12 radi kvaliteta interakcije.

cena svake zasebne radionice 3.600 din
20% popusta na obe radionice u paketu 5.760 din

VREME DO EDUKACIJE

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

O autoru i predavaču

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma.
Takođe je sertifikovani bihevioralni forenzičar, praktikant neurolingvističkog programiranja i praktične filozofije i sertifikovani trener intelektualnih veština.

Formira autorske edukacije bazirane na neuronauci, biheviorizmu i kognitivnoj psihologiji sa ciljem podizanja kognitivnih i emocionalnih kompetencija, unapređivanja efikasnosti učenja, uobličavanja obrazaca ponašanja i socijalnih sposobnosti, kao i usavršavanja veština verbalne i neverbalne komunikacije. Edukacije realizuje od 2015. godine samostalno i u saradnji sa drugim institucijama širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika u privatnom i profesionalnom sektoru. 

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” namenjene praktičnom unapređivanju misaonog procesa pojedinca i osnivač edukativnog centra „Brain factory” koji se bavi edukacijama u domenu funkcionalnog razmišljanja, efikasnog učenja i uspešne komunikacije i ponašanja.