fbpx

Kako da se nosiš sa stresom

i neželjenim emocijama

na dnevnoj bazi?

Radionica “Emotivna rezilijentnost i otpornost na stres”

Stres je naša svakodnevnica.

Ipak, nije svaki stres nužno loš – on predstavlja generalnu autonomnu reakciju pobuđenosti našeg organizma, i ukoliko umemo da se adekvatno nosimo sa njime, daje nam energiju i resurse da izađemo na kraj sa izazovima na koje nailazimo u svakodnevnom životu.

Svesna regulacija emocija i stresa je odlika zrele ličnosti i veština koju svako treba da savlada, samostalno ili uz mentora putem ciljane edukacije.

Bitno je naučiti razlikovati kratkoročni – akutni stres koji je poželjan i podiže imuni odgovor i stanje gotovosti u organizmu, od dugoročnog – hroničnog stresa koji je destruktivan po psihu i organizam i neretko dovodi do psihosomatskih oboljenja.
Ukoliko umemo da prepoznamo kada smo na granici da skliznemo u produženu fazu hroničnosti i preventivno negujemo svoje mentalno zdravlje, izbeći ćemo sindrom pregorevanja koji se javlja sve učestalije kao posledica modernog poslovnog okruženja i ubrzanog načina života.

Teme koje obrađujemo na radionici:

 • Neurofiziologija stresa – koje vrste stresa postoje i kakva im je fiziološka uloga?
 • Kako se nositi sa promenama – razmatranje toga zašto su promene, iako su jedina konstanta života toliko stresne i kako im možemo drugačije pristupiti.
 • Izazovne situacije – kako izaći na kraj sa izazovima sa manje stresa i frustracije, i preduprediti anksioznost i depresiju?
 • Stres kao svakodnevnica – tehnike za svesnu regulaciju i umanjenje dnevnog nivoa stresa.
 • Upravljanje emocijama – pravilno razumevanje emocija, adekvatni i neadekvatni emotivni odgovori i načini izražavanja osećanja.
 • Emotivna rezilijentnost – mehanizmi za jačanje emotivnih resursa i izgradnja otpornosti.
 • Prevencija burnout-a, anksioznosti i depresije – pravilna nega mentalnog zdravlja u svrhu predupređivanja sindroma pregorevanja, anksioznosti i depresije.

Cilj radionice: Razvićeš viši nivo emotivne otpornosti i sposobnost da se adekvatno nosiš sa promenama. Regulisaćeš svesno fiziološki i psihološki nivo stresa u svom svakodnevnom funkcionisanju i preduprediti sindrom burnout-a, anksioznost ili depresiju.

ORGANIZACIJA RADIONICE

 • Radionica će se održati u četvrtak 22.juna u terminu od 18.30-21.30h.
 • Radimo u malim grupama do 10 polaznika što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćeš dobiti putem mail-a.
 • Cena radionice iznosi 4.700 dinara (40 evra), uz mogućnost plaćanja na dve rate.
 • Ukoliko nam se javljaš iz neke od zemalja regiona (CG, BiH, MK ili HR), uplatu možeš izvršiti putem poštanske PostCash uputnice, Western Union ili PayPal usluge.
 • Radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje neurofiziologije stresa i emocija, kao i praktične vežbe za razvoj emotivne rezilijentnosti i otpornosti na stres.
 • Priključen je sedmodnevni program vežbanja namenjen generisanju dodatnog iskustva i stabilizaciji novostečenih veština.

Možeš nam postaviti pitanje ili se prijaviti putem maila: office@brainfactory.rs

O autoru i predavaču

Andrea Čontoš je neurobiolog sa užim domenom izučavanja neuropsihologije i biheviorizma.

Takođe je sertifikovani bihevioralni forenzičar, praktikant neurolingvističkog programiranja i praktične filozofije i sertifikovani trener intelektualnih veština.

Formira autorske edukacije na temu razvoja razmišljanja i obrazaca ponašanja, naprednog učenja, verbalne i neverbalne komunikacije, koje niz godina samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama organizuje i održava širom regiona. Obučila je više hiljada polaznika.

Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra „Brain factory“.