fbpx

O PROGRAMU

Umeće učenja je program koji vam pomaže da prevaziđete probleme u učenju i usvojite strategije i tehnike za efikasno i ubrzano učenje. Naučićete da čitate brže, razumete bolje, pamtite više i obnavljate efikasnije.
Prva edukacija programa “Umeće učenja” je dvodnevni trening ubrzanog čitanja.
Zašto je umeće učenja bitno?
Sposobnost pravilnog usvajanja informacija je valuta budućnosti. Svrha učenja, svakog vida učenja, je da vas učini bolje adaptiranim za budućnost. Najbolji trenutak da razvijete ovu sposobnost je upravo osnovna ili srednja škola. Deca koja vladaju tehnikama efikasnog učenja će lakše i sa manjim utroškom vremena proći kroz obrazovaje koje je pred njima i postići bolje rezultate kako u školi, tako i u svim sferama ličnog interesovanja.

O UBRZANOM ČITANJU

Čitanje je poput trčanja. Mnogo zavisi od forme i kondicije. Tehnike ubrzanog čitanja su bazirane na razvoju percepcije i optimizaciji motorike očiju, a zatim se oslanjaju na produbljivanje kondicije u čitanju kroz vežbe takta i brzine.
Rezultati treninga su vidljivi već na samoj edukaciji, jer se eliminacijom najčešćih grešaka u čitanju i kondicionim treningom brzina čitanja gotovo neposredno duplira. Po odslušanoj edukaciji je značajno ispoštovati program vežbanja od 20 minuta dnevno u trajanju od tri nedelje, kako bi savladane veštine prešle u naviku, a kondicija se fiksirala.
Ubrzano čitanje je veština koja ubrzava usvajanje svake druge veštine.

ORGANIZACIJA PROGRAMA

Šta uključuje program?

  • Umeće učenja: Ubrzano čitanje je dvodnevna vikend edukacija u trajanju od 12 sati (6 sati po danu)
  • Program vežbanja – pored pohađanja edukacije, potrebno je ispoštovati zadati program vežbanja u trajanju od 21 dana radi potpunog usvajanja veštine i formiranja navike
  • Sertifikat – potvrda o završenoj edukaciji koju možete priključiti u CV

Edukacija će se održati 31.oktobra i 01.novembra od 09-15h u Leposaviću na Kosovu.