fbpx

Umeće komunikacije je sada dostupno i u formi online radionica.
Osnovni nivo programa sadrži 4 radionice u trajanju od po 2 sata, koje se mogu pohađati zasebno ili u okviru paketa.

U nedelju, 20.decembra u terminu od 11-13h ćemo održati prvu radionicu novog ciklusa: „Osnovi verbalne i neverbalne komunikacije“. Rad je putem Zoom platforme u malim grupama do 10 polaznika, što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.

Na radionice se možete prijaviti putem mail-a edukacije@brainfactory.rs ili kontakt telefona.

Radionica 1: OSNOVI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE (20.12.2020.)

 • Zakoni i principi komunikacije – modeli i alati koji predstavljaju bazu komunikacije
 • Komunikacijski tipovi i stilovi – koji tipovi i načini komunikacije postoje
 • Osnovni verbalni obrasci – osnovne pravilnosti i metode izražavanja
 • Osnove govora tela – analiza i procena govora tela

Cilj radionice: Naučićete kako komunikacija funkcioniše i kako da bolje ovladate njome.

Radionica 2: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA I REŠAVANJE KONFLIKATA (27.12.2020.)

 • Razvoj asertivne komunikacije – sposobnost iskazivanja sopstvenog i poštovanja tuđeg mišljenja
 • Kultura feedback-a – tehnike davanja povratne informacije
 • 5 strategija za nošenje sa konfliktima – kako različiti profili ličnosti reaguju na konfliktne situacije
 • Veštine rešavanja konflikata – tehnike i metode razrešavanja konflikata

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da primite i uputite konstruktivnu kritiku i da razrešite potencijalne sukobe.

Radionica 3: VEŠTINE UTICAJA I PREGOVARANJA (10.01.2021.)

 • Veština uticaja – jezički obrasci uticaja i sposobnost (pre)usmeravanja toka komunikacije
 • Donošenje odluka – razumevanje principa po kojima ljudi donose odluke
 • Tehnike pregovaranja – strategije za postizanje dogovora
 • 6 principa ubeđivanja – pristupi za realizaciju ličnih i društvenih interesa

Cilj radionice: Unapredićete sposobnost postizanja željenih rezultata u pregovorima.

Radionica 4: KOMUNIKACIJA PSIHOLOGIJE USPEHA (17.01.2021.)

 • Formula uspeha – šta je uspeh, koji su njegovi činioci i koje veštine iziskuje
 • Programiranje ciljeva – kako se pravilno formulišu i iskazuju potrebe i ciljevi
 • Mentalni stav – kako se afirmisati, postaviti u odnosu na uspeh i nositi sa neuspehom
 • Motivacioni programi – kako pokrenuti sebe i druge na akciju

Cilj radionice: Naučićete kako da jasnije izražavate svoje stavove, namere, emocije i ciljeve sebi i drugima.

Prijavite se na: edukacije@brainfactory.rs