fbpx

Otvaramo još jedan novogodišnji termin online programa “Umeće komunikacije” sa početkom u utorak 12.januara od 19-21h.
Osnovni nivo programa sadrži 4 radionice u trajanju od po 2 sata, koje se mogu pohađati zasebno ili u okviru paketa.

Rad je putem Zoom platforme u malim grupama do 10 polaznika, što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.

Na radionice se možete prijaviti putem mail-a edukacije@brainfactory.rs ili kontakt telefona.

Radionica 1: OSNOVI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE (12.01.2021.)

 • Zakoni i principi komunikacije – modeli i alati koji predstavljaju bazu komunikacije
 • Komunikacijski tipovi i stilovi – koji tipovi i načini komunikacije postoje
 • Osnovni verbalni obrasci – osnovne pravilnosti i metode izražavanja
 • Osnove govora tela – analiza i procena govora tela

Cilj radionice: Naučićete kako komunikacija funkcioniše i kako da bolje ovladate njome.

Radionica 2: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA I REŠAVANJE KONFLIKATA (19.01.2021.)

 • Razvoj asertivne komunikacije – sposobnost iskazivanja sopstvenog i poštovanja tuđeg mišljenja
 • Kultura feedback-a – tehnike davanja povratne informacije
 • 5 strategija za nošenje sa konfliktima – kako različiti profili ličnosti reaguju na konfliktne situacije
 • Veštine rešavanja konflikata – tehnike i metode razrešavanja konflikata

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da primite i uputite konstruktivnu kritiku i da razrešite potencijalne sukobe.

Radionica 3: VEŠTINE UTICAJA I PREGOVARANJA (26.01.2021.)

 • Veština uticaja – jezički obrasci uticaja i sposobnost (pre)usmeravanja toka komunikacije
 • Donošenje odluka – razumevanje principa po kojima ljudi donose odluke
 • Tehnike pregovaranja – strategije za postizanje dogovora
 • 6 principa ubeđivanja – pristupi za realizaciju ličnih i društvenih interesa

Cilj radionice: Unapredićete sposobnost postizanja željenih rezultata u pregovorima.

Radionica 4: KOMUNIKACIJA PSIHOLOGIJE USPEHA (02.02.2021.)

 • Formula uspeha – šta je uspeh, koji su njegovi činioci i koje veštine iziskuje
 • Programiranje ciljeva – kako se pravilno formulišu i iskazuju potrebe i ciljevi
 • Mentalni stav – kako se afirmisati, postaviti u odnosu na uspeh i nositi sa neuspehom
 • Motivacioni programi – kako pokrenuti sebe i druge na akciju

Cilj radionice: Naučićete kako da jasnije izražavate svoje stavove, namere, emocije i ciljeve sebi i drugima.

ORGANIZACIJA RADIONICA

 • Svaka radionica traje 2 sata, celokupan program 8 sati
 • Svaka radionica predstavlja tematsku celinu i može se pohađati nezavisno ili u okviru celokupnog programa
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćete dobiti putem mail-a
 • Cena svake zasebne radionice sa Novogodišnjim popustom od 20% iznosi 2.500 din 2.000 dinara, dok u slučaju uzimanja paketa cena pojedinačne radionice iznosi 2.000 din 1.600 dinara uz mogućnost plaćanja na 4 rate pred svaku radionicu
 • Svaka radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje komunikacijskih veština, kao i praktične vežbe za njihov razvoj

Prijavite se na: edukacije@brainfactory.rs

O PREDAVAČU

Andrea Čontoš je biolog sa užim domenom izučavanja neurobiologije i biheviorizma. Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory” koji se bavi razvojem procesa razmišljanja, učenja i ponašanja. Obučila je više hiljada polaznika širom regiona tehnikama efikasnog učenja, funkcionalnog razmišljanja i vešte komunikacije.