fbpx

Novi prošireni ciklus online programa “Umeće komunikacije” počinje u nedelju 07.februara u terminu od 11-13.30h.
Program sadrži 4 radionice u trajanju od po 2.5 sata, koje se mogu pohađati zasebno ili u okviru paketa.

Rad je putem Zoom platforme u malim grupama do 10 polaznika, što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.

Postavite nam pitanje i prijavite se na: edukacije@brainfactory.rs

Radionica 1: PRINCIPI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE (07.02.2021.)

 • Zakoni i principi komunikacije – modeli i alati koji predstavljaju bazu komunikacije
 • Komunikacijski tipovi i stilovi – koji tipovi i načini komunikacije postoje
 • Verbalni obrasci – osnovne pravilnosti i metode izražavanja
 • Osnove govora tela – analiza i procena govora tela

Cilj radionice: Naučićete kako komunikacija funkcioniše i kako da bolje ovladate njome.

Radionica 2: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA I REŠAVANJE KONFLIKATA (14.02.2021.)

 • Razvoj asertivne komunikacije – sposobnost iskazivanja sopstvenog i poštovanja tuđeg mišljenja
 • Kultura feedback-a – tehnike davanja povratne informacije
 • 5 strategija za nošenje sa konfliktima – kako različiti profili ličnosti reaguju na konfliktne situacije
 • Veštine rešavanja konflikata – tehnike i metode razrešavanja konflikata

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da primite i uputite konstruktivnu kritiku i da razrešite potencijalne sukobe.

Radionica 3: VEŠTINE UTICAJA I PREGOVARANJA (21.02.2021.)

 • Veština uticaja – jezički obrasci uticaja i sposobnost (pre)usmeravanja toka komunikacije
 • Donošenje odluka – razumevanje principa po kojima ljudi donose odluke
 • Tehnike pregovaranja – strategije za postizanje dogovora
 • 6 principa ubeđivanja – pristupi za realizaciju ličnih i društvenih interesa

Cilj radionice: Unapredićete sposobnost postizanja željenih rezultata u pregovorima.

Radionica 4: KOMUNIKACIJA PSIHOLOGIJE USPEHA (28.02.2021.)

 • Formula uspeha – šta je uspeh, koji su njegovi činioci i koje veštine iziskuje
 • Programiranje ciljeva – kako se pravilno formulišu i iskazuju potrebe i ciljevi
 • Mentalni stav – kako se afirmisati, postaviti u odnosu na uspeh i nositi sa neuspehom
 • Motivacioni programi – kako pokrenuti sebe i druge na akciju

Cilj radionice: Naučićete kako da jasnije izražavate svoje stavove, namere, emocije i ciljeve sebi i drugima.

ORGANIZACIJA PROGRAMA

 • Svaka radionica traje 2.5 sata, celokupan program 10 sati
 • Svaka radionica predstavlja tematsku celinu i može se pohađati nezavisno ili u okviru celokupnog programa
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćete dobiti putem mail-a
 • Cena svake zasebne radionice iznosi 2.500 dinara, dok u slučaju uzimanja paketa cena pojedinačne radionice iznosi 2.000 dinara uz mogućnost plaćanja na 4 rate pred svaku radionicu
 • Svaka radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje komunikacijskih veština, kao i praktične vežbe za njihov razvoj
 • Pri pohađanju celokupnog programa od 4 radionice raspoređene u 4 nedelje priključen je program vežbanja namenjen generisanju dodatnog iskustva u danima između radionica i zaokruživanju programa u vidu mesec dana komunikacije
 • Po završenom programu dobijate sertifikat o pohađanju

O PREDAVAČU

Andrea Čontoš je biolog sa užim domenom izučavanja neurobiologije i biheviorizma. Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory” koji se bavi razvojem procesa razmišljanja, učenja i ponašanja. Obučila je više hiljada polaznika širom regiona tehnikama efikasnog učenja, funkcionalnog razmišljanja i vešte komunikacije.

 20% popusta na rane prijave do 02.februara!