fbpx

Komunikacijska pismenost predstavlja bazu savremenog društva. Osnovna jedinica transakcije među ljudima je komunikacija, pa osoba koja ne zna da se adekvatno izrazi umanjuje svoju kompetentnost na svim poljima.
Veština komunikacije se ne podrazumeva, već se uči, i omogućava kvalitetniji razvoj poslovnog i privatnog života.

Novi ciklus online programa “Umeće komunikacije” počinje u utorak 06.aprila u terminu od 19-21.30h.
Program sadrži 4 radionice u trajanju od po 2.5 sata, koje se mogu pohađati zasebno ili u okviru paketa.
Rad je putem Zoom platforme u malim grupama do 10 polaznika, što garantuje individualni pristup i kvalitet rada.

Postavite nam pitanje i prijavite se na: edukacije@brainfactory.rs

Radionica 1: PRINCIPI VERBALNE I NEVERBALNE KOMUNIKACIJE (06.04.2021.)

 • Zakoni i principi komunikacije – modeli i alati koji predstavljaju bazu komunikacije
 • Komunikacijski tipovi i stilovi – koji tipovi i načini komunikacije postoje
 • Verbalni obrasci – osnovne pravilnosti i metode izražavanja
 • Osnove govora tela – analiza i procena govora tela

Cilj radionice: Naučićete kako komunikacija funkcioniše i kako da bolje ovladate njome.

Radionica 2: ASERTIVNA KOMUNIKACIJA I REŠAVANJE KONFLIKATA (13.04.2021.)

 • Razvoj asertivne komunikacije – sposobnost iskazivanja sopstvenog i poštovanja tuđeg mišljenja
 • Kultura feedback-a – tehnike davanja povratne informacije
 • 5 strategija za nošenje sa konfliktima – kako različiti profili ličnosti reaguju na konfliktne situacije
 • Veštine rešavanja konflikata – tehnike i metode razrešavanja konflikata

Cilj radionice: Razvićete sposobnost da primite i uputite konstruktivnu kritiku i da razrešite potencijalne sukobe.

Radionica 3: VEŠTINE UTICAJA I PREGOVARANJA (20.04.2021.)

 • Veština uticaja – jezički obrasci uticaja i sposobnost (pre)usmeravanja toka komunikacije
 • Donošenje odluka – razumevanje principa po kojima ljudi donose odluke
 • Tehnike pregovaranja – strategije za postizanje dogovora
 • 6 principa ubeđivanja – pristupi za realizaciju ličnih i društvenih interesa

Cilj radionice: Unapredićete sposobnost uticaja i postizanja željenih rezultata u pregovorima.

Radionica 4: KOMUNIKACIJA PSIHOLOGIJE USPEHA (27.04.2021.)

 • Formula uspeha – šta je uspeh, koji su njegovi činioci i koje veštine iziskuje
 • Programiranje ciljeva – kako se pravilno formulišu i iskazuju potrebe i ciljevi
 • Mentalni stav – kako se afirmisati, postaviti u odnosu na uspeh i nositi sa neuspehom
 • Motivacioni programi – kako pokrenuti sebe i druge na akciju

Cilj radionice: Naučićete kako da jasnije izražavate svoje stavove, namere, emocije i ciljeve sebi i drugima.

ORGANIZACIJA PROGRAMA

 • Svaka radionica traje 2.5 sata, celokupan program 10 sati
 • Svaka radionica predstavlja tematsku celinu i može se pohađati nezavisno ili u okviru celokupnog programa
 • Održava se online putem Zoom platforme – link ka predavanju i sve potrebne materijale ćete dobiti putem mail-a
 • Cena svake zasebne radionice iznosi 2.500 dinara (22 evra), dok u slučaju uzimanja paketa cena pojedinačne radionice iznosi 2.000 dinara (17 evra) uz mogućnost plaćanja na 4 rate pred svaku radionicu
 • Svaka radionica obuhvata teorijsku osnovu za razumevanje komunikacijskih veština, kao i praktične vežbe za njihov razvoj
 • Pri pohađanju celokupnog programa od 4 radionice raspoređene u 4 nedelje priključen je program vežbanja namenjen generisanju dodatnog iskustva u danima između radionica i zaokruživanju programa u vidu mesec dana komunikacije
 • Po završenom programu dobijate sertifikat o pohađanju

O PREDAVAČU

Andrea Čontoš je biolog sa užim domenom izučavanja neurobiologije i biheviorizma. Autor je knjige “Umeće razmišljanja” i osnivač edukativnog centra “Brain factory” koji se bavi razvojem procesa razmišljanja, učenja i ponašanja. Obučila je više hiljada polaznika širom regiona tehnikama efikasnog učenja, funkcionalnog razmišljanja i vešte komunikacije.